”Swedac har ett viktigt samhällsuppdrag”

Målinriktad, uthållig och ganska lyhörd. Det är ord som Swedacs nya generaldirektör Ulf Hammarström använder för att beskriva sig själv. Han ser som sin viktigaste uppgift att leda förnyelsen av myndigheten och få en balanserad ekonomi i samband med omlokaliseringen till Borås.

Den 10 september tillträdde Ulf Hammarström som generaldirektör för Swedac. Han börjar i en tid när Swedac står inför en stor omställning. Stockholmskontoret håller på att avvecklas och till våren 2019 ska myndigheten få en nystart, med hela personalstyrkan på plats på huvudkontoret i Borås.

Inget helt lätt uppdrag. Så vad var det som fick honom att tacka ja?

I mångt och mycket handlar det, menar han, om Swedacs viktiga samhällsuppdrag.

–Swedac är knuten till grunden i samhället – tillit, som i sin tur är knutet till kvalitet och säkerhet.

Grundläggande tillit

Ulf Hammarström konstaterar att Swedac i viss mening inte är så synligt. Samtidigt, menar han, är det en av de mest synliga myndigheterna.

–Swedac finns i grönsaksvågen i mataffären och i bilbesiktningen. De flesta tror nog att en myndighet som Swedac finns, men det är inte många som vet att det är just Swedac som gör det som krävs för att vi ska kunna känna tillit till samhället. Som gör att vi kan åka till bilbesiktningen med förvissningen att de vet något om bilar och att vi inte behöver vara rädda för att labbet blandar ihop våra prover med någon annans. Att så få vet att Swedac finns visar att tilliten fungerar och att Swedac fullgör sitt uppdrag väl, säger han.

Även om Swedac inte behöver vara den mest kända myndigheten för att lösa sitt uppdrag menar Ulf Hammarström att Swedac behöver bli synligare. Det är viktigt för att myndigheten ska kunna fortsätta att locka till sig kompetenta medarbetare. Dessutom blir det allt viktigare för myndigheter överlag att vara synliga, i en omvärld som förändras snabbt. Han ser det som ett viktigt uppdrag att bidra till att Swedac blir synligare – både mot samhället i stort och andra myndigheter men också mot uppdragsgivaren, regeringen.

Noggrann och visionär

Det är samhällsuppdraget som har gjort att Ulf Hammarström har valt att återigen arbeta inom staten. Han har ett förflutet som generaldirektör för Försvarsexportmyndigheten och har även arbetat nio år inom EU i Bryssel. Att han uppfattar att Swedac har ett spännande uppdrag såväl nationellt som internationellt bidrog till att han tackade ja till att leda myndigheten.

Han beskriver sig själv som målinriktad, uthållig och också ganska lyhörd.

–Det är roligt med målsättningar och visioner. Samtidigt är jag ganska noggrann. En av de roligaste sakerna med att vara myndighetschef är att man får jobba visionärt och långsiktigt, samtidigt som man har ansvar för styrning och kontroll.

Hur kommer det att märkas att han har tagit över som generaldirektör?

Det viktigaste som han kan bidra med är, menar han, att hjälpa till att staka ut vart Swedac är på väg och säkerställa att det blir förnyelse.

–Det gäller att ta fasta på vägen till nya Swedac. Det som har hänt har hänt. Nu handlar det om att komma in i ett förnyat Swedac.

Lyssnar och iakttar

Den första tiden som GD ägnar Ulf Hammarström åt att lyssna och iaktta och att komma in i organisationen. Han menar att det är viktigt att visa respekt för den organisation som man kommer till och är öppen för medarbetarnas tankar och idéer.

Trots att Swedac är mitt i en stor omställning, inte minst ekonomiskt, hoppas Ulf Hammarström att kunderna kommer att påverkas marginellt av förändringen.

–Medarbetarna har visat stort engagemang och en vilja att värna kärnverksamheten även under ansträngda förhållanden, säger han.

På litet sikt ser Ulf Hammarström det dock som viktigt att även ha en välfungerande utvecklingsverksamhet på myndigheten.

–Man agerar i blindo om man inte har en känsla för utvecklingen, säger han och förklarar att hans långsiktiga målsättning är att säkerställa att Swedac förblir den tillitskapare och det verktyg för internationell konkurrenskraft och handel som myndigheten är idag.