Swedac hjälper Jordanien med ackreditering

Swedac hjälper Jordanien att bygga upp sin ackrediteringsverksamhet. En satsning som enligt Magnus Pedersen på Swedac kommer att gynna handeln i båda länderna.

Swedac hjälper Jordanien med ackreditering

Mrs Lana Marashdeh, Director of Accreditation Department, Jordan Standards and Metrology Organization, tillsammans med Magnus Pedersen, Swedac.

Det så kallade twinningprojektet med Jordanien inleddes i augusti 2017 och kommer att pågå i totalt 18 månader. Magnus Pedersen på Swedac har varit nere i Jordanien som expert på ackreditering ett par gånger och har påbörjat arbetet med att utveckla Jordaniens ackrediteringsorgan. I februari ledde han en workshop om att utveckla policys, instruktioner och rutiner för ackreditering. Samma vecka startades projektet formellt upp med en kick off där bland annat Jordaniens handelsminister och den svenska ambassadören deltog. Swedacs projektledare Viktoria Lindberg Martinell var på plats för eventet och för ett första planeringsmöte med ledningen.

Satsningen är ett så kallat twinningprojekt. Det är ett EU-program där myndigheter och tjänstemän från EU:s medlemsländer delar med sig av kunskap och erfarenheter till institutioner i länder utanför EU. Ett syfte är att underlätta samarbetet mellan EU och mottagarlandet.

Förutom Sverige deltar även Tyskland och Österrike i projektet. Gemensamt bidrar länderna med experter som ska stärka en institution i Jordanien. Sveriges och Swedacs bidrag handlar bland annat om att ge stöd och utbildning inom lagstiftning, marknadskontroll och utveckling av det jordanska ackrediteringsorganet.

Magnus Pedersen ser flera vinster med projektet.

–Om Sverige kan bidra till att stärka ackrediteringsverksamheten i Jordanien och liknande länder ökar möjligheterna till export till länder som har fått en stabil kvalitetsinfrastruktur. En annan vinst är att projektet kan bidra till att stärka hälsa och välstånd i ett av Europas grannländer, säger han.

–För Swedacs del innebär projektet även att ett värdefullt nätverk med de andra aktörerna, i Tyskland och Österrike, byggs upp, säger Viktoria Lindberg Martinell.