Swedac medverkar i Almedalen

Just nu pågår Almedalsveckan i Visby. Under några intensiva dagar samlas ett stort antal samhällsaktörer för att diskutera aktuella utmaningar och frågeställningar inom en mängd områden. Swedac är på plats och har deltagit i ett flertal aktiviteter.

Swedac medverkar i Almedalen

Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck har medverkat i ett seminarium om innovationsarbete i statliga myndigheter. Därtill har Swedac genomfört flera enskilda möten och medverkat vid flera rundabordssamtal. Ett av dessa arrangerades av Swedac och fokuserade på hur svensk miljötillsyn kan utvecklas. Swedac har också stått som värd för ett frukostsamtal på temat offentlig upphandling samt en middag med fokus på kvalitetsfrågor och hur svensk kvalitetssäkring kan utvecklas.

– Det har varit mycket värdefullt att vara här och det har skapat möjligheter för andra aktörer att inse samhällsnyttan med Swedacs verksamhet. Genom samtal och möten har vi utbytt erfarenheter med andra. Det har givit insikter och relationer som kommer att vara till nytta för vårt arbete med att utveckla och stärka kvalitetssäkringen i samhället, säger Peter Strömbäck.