Swedac på plats i Almedalen

Swedac finns på plats i Almedalen 3–6 juli.
– Almedalen är ett unikt tillfälle att föra diskussioner för att möta samhällsutmaningarna. Swedac är en viktig samhällsaktör som finns i många sektorer. För oss är det självklart att vara där, säger Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck.

Swedac på plats i Almedalen

Swedac tar upp dagsaktuella och viktiga frågor under Almedalsveckan. I år fokuserar myndigheten på tre ämnen; miljötillsyn, offentlig upphandling och den egna satsningen Kvalitetslandet.

Peter Strömbäck konstaterar att miljötillsyn är ett område som även regeringen har pekat ut som viktigt att utveckla och effektivisera. Idag är miljötillsynen i Sverige tämligen spretig.

– Vi vill visa hur öppna kontrollsystem kan bidra till att utveckla och effektivisera miljötillsynen. Det är ett område som vi vill diskutera med såväl politiker som företrädare för näringsliv och offentlig sektor, säger Peter Strömbäck.

Han konstaterar att även offentlig upphandling är ett område under utveckling, där det finns stora behov av kvalitetssäkring och effektivisering. I dagsläget omsätter den offentliga upphandlingen 600 miljarder kronor per år. Regeringen har lagt fram en strategi för offentlig upphandling och Upphandlingsmyndigheten har bildats.

Peter Strömbäck menar att ackreditering skulle kunna höja kvaliteten i upphandlade varor och tjänster, effektivisera och förenkla den offentliga upphandlingen.

– Vissa områden skulle kunna upphandlas mot standarder och för den kompetensprövning som sker skulle man kunna använda öppna kontrollsystem, säger han.

Swedacs satsning Kvalitetslandet sjösattes lagom till världsackrediteringsdagen 9 juni. Genom Kvalitetslandet vill Swedac lyfta kvalitetsfrågor och belysa deras betydelse för Sveriges välstånd, konkurrenskraft och framtida utveckling. En del i satsningen är kvalitetslandet.se som kommer att fungera som ett nav för Kvalitetslandet.

– Satsningar på kvalitet är viktiga för att möta samhällsutmaningarna. Idag pratas det alldeles för lite om kvalitet. Vi vill inleda samtal och etablera samarbeten med andra för att ge ökad prioritet och uppmärksamhet åt kvalitetsfrågor, samt driva frågan om en nationell kvalitetsstrategi, säger Peter Strömbäck.

I år har Swedac tagit vara på möjligheten att föra samtal i mindre sällskap, med frukost- och middagsmöten och rundabordssamtal. Peter Strömbäck kommer även att delta i en paneldebatt om hur svenska myndigheter kan bli mer innovativa.

Peter Strömbäck hoppas också på flera spontana möten och välkomnar alla som vill träffa någon från Swedac att höra av sig. Även Magnus Pedersen kommer att finnas på plats i Almedalen.

Kontakta oss gärna

Peter Strömbäck, peter.stromback@swedac.se, 08-406 83 01, @PeterS_GDSwedac

Magnus Pedersen, magnus.pedersen@swedac.se, 033-17 77 60