Swedac träffade branschorganisationerna Swetic och Eurolab

Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck och avdelningschef Kristina Hallman hade förra veckan ett konstruktivt möte med Jörgen Backersgård och Magnus Holmgren, ordförande för branschorganisationerna Swetic respektive Eurolab.

Swedac träffade branschorganisationerna Swetic och Eurolab

Swedac träffar regelbundet branschorganisationer i olika former och forum, organisationer som representerar en del av Swedacs kunder inom ackreditering. Förra veckan träffade Swedacs ledning ordförandena för Swetic och Eurolab. Swetic står för Swedish Association for Testing, Inspection and Certification och är branschorganisationen för företag som arbetar med provning, besiktning, kontroll och certifiering. Eurolab Sverige är en ideell förening som tar till vara laboratoriers, företags och andra organisationers intressen inom provning, mätning och analys.

– Det är av vikt att regelbundet stämma av organisationernas syn på utfallet av Swedacs uppdrag som nationellt ackrediteringsorgan samt att diskutera olika typer av branschutmaningar. Mötet inleddes med en bra diskussion om nuläget med utgångspunkt i den kundenkät som Swedac nyligen genomfört och avslutades med en bra diskussion kring utvecklingssteg framåt, säger Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck.