Den sökande (den ackrediterade organisationen) bekräftar med denna ansökan att man är införstådd med och avser följa de regler som gäller för hänvisning till internationella avtal om ömsesidigt erkännande genom användandet av ILAC:s MRA-märke alternativt IAF:s MLA-märke i kombination med Swedacs ackrediteringsmärke.

Den sökande bekräftar med denna ansökan att man accepterar den årliga tilläggsavgiften som följer med användningen av ILAC:s MRA-märke respektive IAF:s MLA-märke. Avgiftens storlek framgår i aktuell STAFS för avgifter inom det sökta ackrediteringsområdet.