Hoppa till innehållet
Tjänster

Swedac bjuder in till utbildning för tekniska bedömare, bedömningsledare och i mån av plats internrevisorer. Utbildningen fokuserar på Swedacs riktlinjer för tekniska bedömare och bedömningsledare.

Utbildningen vänder sig till den som vill lära sig förstå och tolka kraven i en kontrollformsstandard och som är intresserad av att arbeta som Swedacs bedömare i ackrediteringsverksamheten för laboratorier/kontrollorgan/certifieringsorgan eller kanske ska arbeta som internrevisor.

Syftet med kontrollformsstandardutbildningen är att ge god förståelse för hur man ska läsa och tolka en kontrollformsstandard.
Bedömarutbildningsdelen går igenom hur en bedömning genomförs, krav på bedömare, bedömningsteknik, etc.

Kontrollformsstandardutbildningen erbjuds i följande standarder:
SS-EN ISO/IEC 17025:2018 – Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier
SS-EN ISO/IEC 17020:2012 – Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan
SS-EN ISO/IEC 17065:2012 – Krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster.
SS-EN ISO/IEC 17024:2012 – Allmänna krav på organ som certifierar personer
SS-EN ISO/IEC 17021-1:2019 – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem
SS-EN ISO/IEC 17029:2019 – Allmänna principer och krav för validerings- och verifieringsorgan
Detta under förutsättningen att det finns tillräckligt underlag av kursdeltagare per respektive kontrollformsstandard. Det är bara möjligt att gå en kontrollformstandardutbildning per tillfälle. Om ni kan tänka er flera kontrollformstandarder ange gärna ert andrahandsval under övriga upplysningar i anmälan.

Till denna kurs räknar Swedac med att ha deltagare från flera teknikområden. I mån av plats erbjuds kursen även till personer som avser att utföra internrevision på den egna verksamheten eller arbeta som konsulter inom respektive område. Maxantal är ca 20 st. deltagare.
Kursen är i första hand upplagd för att utbilda tekniska bedömare för Swedacs räkning. Det är obligatoriskt för en blivande teknisk bedömare att genomgå bedömarutbildningen inklusive aktuell kontrollformsstandardutbildning för att kunna arbeta som teknisk bedömare åt Swedac.

  • Tider: Kontrollformsstandardutbildningen genomförs måndagen den 13 mars, kl. 08.00 till tisdagen den 14 mars, kl. 17.00 och bedömarutbildningen genomförs onsdagen den 15 mars, kl. 08.00 till torsdagen den 16 mars kl.17.00.

Swedac reserverar sig för att planerad utbildning inte kan genomföras på planerat sätt och vid angiven tidpunkt, detta meddelas i så fall i god tid eller senast direkt efter att anmälningstiden löpt ut.

  • Anmälan: Vårens kurs är nu fullsatt och nästa kommer att hållas till hösten 2023.
  • Kursavgift: Kursavgiften är 13 000 kr exkl. moms per del alltså 26 000 kr exkl. moms totalt om man väljer att delta på båda delarna. I kursavgiften inkluderas alla luncher och eftermiddagsfika. Kursavgiften faktureras från Swedac.
  • Kursmaterial: Kursmaterialet kommer att skickas ut i god tid före kursen, och till den postadress som anges i anmälan.
  • Kurslokal: Utbildningen kommer att äga rum i Swedacs lokaler på Österlånggatan 9 i Borås.
  • Logi: Deltagare som önskar övernatta får själva ordna detta, det finns t.ex. gott om hotell i centrala Borås.