Swedac bjuder in till en ytterligare utbildning för tekniska bedömare, bedömningsledare och – i mån av plats – internrevisorer. Utbildningen fokuserar på Swedacs riktlinjer för tekniska bedömare och bedömningsledare.

Utbildningen vänder sig till den som vill lära sig förstå och tolka kraven i en kontrollformstandard och som är intresserad av att arbeta som Swedacs bedömare i ackrediteringsverksamheten för laboratorier/kontrollorgan/certifieringsorgan eller kanske ska arbeta som internrevisor.

Utbildningen baseras på SS-EN ISO/IEC 17025:2018 – Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier (ISO/IEC 17025:2017).
Syftet med att använda denna standard i utbildningen är att ge god förståelse för hur man ska läsa och tolka en kontrollformsstandard.
Grundutbildningen går också igenom hur en bedömning genomförs, krav på bedömare, bedömningsteknik, etc.

Som komplement till grundutbildningen hålls denna gång fördjupningsdelar i följande standarder:
SS-EN ISO/IEC 17020:2012 – kontrollorgan
SS-EN ISO/IEC 17065:2012 – organ som certifierar produkter, processer och tjänster.
SS-EN ISO/IEC 15189:2012 – medicinska laboratorier
Detta under förutsättningen att det finns tillräckligt underlag av kursdeltagare per respektive kontrollformsstandard.

Till denna kurs räknar Swedac med att ha deltagare från flera teknikområden. I mån av plats erbjuds kursen även till personer som avser att utföra internrevision på den egna verksamheten eller arbeta som konsulter inom respektive område. Maxantal är 20 st. deltagare
Kursen är i första hand upplagd för att utbilda tekniska bedömare för Swedacs räkning.

Tider: Måndagen den 14 oktober, kl. 10.00 till torsdagen den 17 oktober, kl. 12.30 för grundutbildningen
Torsdagen den 17 oktober, kl. 13.30 till fredagen den 18 oktober, kl. 13.00 för fördjupningsdelarna (kontrollorgan, produktcertifiering och medicinska laboratorier).

Anmälan: Sista datum för anmälan till kursen hösten 2019 har passerat och nästa kurstillfälle blir till våren 2020.

Kursavgift: Kursavgiften är 26 000 kr exkl. moms. I kursavgiften inkluderas alla luncher och gemensam avslutningsmiddag. Kursavgiften faktureras från Swedac.

Kursmaterial: Kursmaterialet kommer att skickas ut i god tid före kursen.

Logi: Swedac har reserverat ett antal rum på Scandic Plaza Borås, men deltagare får själv boka sitt rum senast den 13 september , då rummen släpps för vidareförsäljning. Bokning sker per telefon: 033-785 8201 eller per e-post: borasplaza@scandichotels.com. Uppge SWE131019 när du bokar. Kostnad för logi, inklusive frukost, betalas direkt till hotellet.