Hoppa till innehållet
Tjänster

Ökade kunskaper i standardisering, ackreditering och immaterialrätt stärker Sverige som exportnation och efterfrågas av arbetsgivare och näringslivet. Därför har Swedac i samarbete med PRV och Sveriges Internationella Standardiseringsorganisationer (SIS, SEK, ITS) tagit fram en digital utbildning som riktar sig till yrkesverksamma och studenter på eftergymnasial nivå..

Utbildningen ger en kunskapsöversikt om standardisering, ackreditering och immaterialrätt samt hur de påverkar forskning, utveckling och företagande.

Ökad kunskap om dessa områden har pekats ut som en prioriterad fråga i bland annat regeringens forskningsproposition och standardiseringsstrategi, eftersom det stärker Sverige som ett kunskapsbaserat samhälle och innovationsland.

Den två timmar långa utbildningen består av undervisningsfilmer, kunskapsfrågor och avslutande prov. Vid godkänt resultat erhålles ett diplom.

Är du intresserad av utbildningen som en del av din undervisning eller i ditt yrkesliv? Du hittar utbildningen och instruktioner här.