Här presenterar Swedac de företag och organisationer som nyligen blivit ackrediterade.

Pedersén & Co AB har ackrediterats som kontrollorgan för egna fordonsreparationer.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10278, gäller från och med 25 april 2017.

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certifieringsenheten har ackrediterats som certifieringsorgan för Teknisk utrustning hos redovisningscentraler för taxitrafik.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 1002, gäller från och med 18 april 2017.

Fertilitetscentrum Stockholm har ackrediterats som laboratorium för Assisterad befruktning.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10270, gäller från och med 11 april 2017.

Region Halland, Klinisk Patologi och Cytologi, Hallands sjukhus Halmstad har ackrediterats som kontrollorgan för Klinisk obduktion.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 1367, gäller från och med 11 april 2017.

Lundells bilservice AB har ackrediterats som kontrollorgan för egna fordonsreparationer.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10274, gäller från och med 6 april 2017.

Fordonsservice i Eskilstuna AB har ackrediterats som kontrollorgan för egna fordonsreparationer.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10248, gäller från och med 5 april 2017.

Divelife Sweden AB har ackrediterats som kontrollorgan för återkommande kontroll av gasflaskor.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10273, gäller från och med 5 april 2017.

SVETSAB i Höganäs AB har ackrediterats som kontrollorgan för färdskrivare.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10271, gäller från och med 5 april 2017.

Tullverket har ackrediterats som laboratorium för brottsbekämpning, bevis- och spårsäkring för orterna Malmö, Göteborg och Solna.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 1891, gäller från och med 3 mars 2017.

 

 

 

 

Mer information i Swedacs ackrediteringsregister