Här presenterar Swedac de företag och organisationer som nyligen blivit ackrediterade.

Servicemannen 4 AB har ackrediterats som kontrollorgan för egna fordonsreparationer.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10308, gäller från och med 4 oktober 2017.

Slamsugningstjänst i Halland AB har ackrediterats som kontrollorgan för oljeavskiljare i drift.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10305, gäller från och med 11 september 2017.

Exellent Syd AB har ackrediterats som kontrollorgan för egna fordonsreparationer.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10304, gäller från och med 8 september 2017.

Lindbergs Åkeri i Vilhelmina AB har ackrediterats som kontrollorgan för egna fordonsreparationer.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10302, gäller från och med 1 september 2017.

ANOVA, Stockholm har ackrediterats som medicinlaboratorium för assisterad befruktning.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 1886, gäller från och med 2 oktober 2017.

R.B.G. Bilar AB har ackrediterats som kontrollorgan för egna fordonsreparationer.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10301, gäller från och med 29 augusti 2017.

Sveriges Taxiutrustning Montering Service AB har ackrediterats som kontrollorgan för taxameter.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10292, gäller från och med 15 juni 2017.

Cedo Milinovic med enskild firma Auto Digifärd har ackrediterats som kontrollorgan för färdskrivare.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10291, gäller från och med 13 juni 2017.

Sk-Br i Skövde AB har ackrediterats som kontrollorgan för egna fordonsreparationer.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10284, gäller från och med 16 maj 2017.

Animalycen AB har ackrediterats som laboratorium inom veterinärmedicin, klinisk bakteriologi.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10285, gäller från och med 12 juni 2017.

Pedersén & Co AB har ackrediterats som kontrollorgan för egna fordonsreparationer.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10278, gäller från och med 25 april 2017.

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certifieringsenheten har ackrediterats som certifieringsorgan för Teknisk utrustning hos redovisningscentraler för taxitrafik.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 1002, gäller från och med 18 april 2017.

Fertilitetscentrum Stockholm har ackrediterats som laboratorium för Assisterad befruktning.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10270, gäller från och med 11 april 2017.

Region Halland, Klinisk Patologi och Cytologi, Hallands sjukhus Halmstad har ackrediterats som kontrollorgan för Klinisk obduktion.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 1367, gäller från och med 11 april 2017.

Lundells bilservice AB har ackrediterats som kontrollorgan för egna fordonsreparationer.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10274, gäller från och med 6 april 2017.

Fordonsservice i Eskilstuna AB har ackrediterats som kontrollorgan för egna fordonsreparationer.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10248, gäller från och med 5 april 2017.

Divelife Sweden AB har ackrediterats som kontrollorgan för återkommande kontroll av gasflaskor.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10273, gäller från och med 5 april 2017.

SVETSAB i Höganäs AB har ackrediterats som kontrollorgan för färdskrivare.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10271, gäller från och med 5 april 2017.

Tullverket har ackrediterats som laboratorium för brottsbekämpning, bevis- och spårsäkring för orterna Malmö, Göteborg och Solna.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 1891, gäller från och med 3 mars 2017.

 

 

 

 

Mer information i Swedacs ackrediteringsregister