Här presenterar Swedac de företag och organisationer som nyligen blivit ackrediterade.

 

Praktikertjänst Röntgen AB har ackrediterats som provningslaboratorium inom Bild- och funktionsmedicin för MR, DT och Konventionell radiologi.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10328, gäller från och med 29 mars 2018.

Däckab Personbilar i Sveg AB har ackrediterats som kontrollorgan för egna fordonsreparationer.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10323, gäller från och med 1 februari 2018.

Smart Garage Services Sweden AB, har ackrediterats som kontrollorgan för taxameter.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10138, gäller från och med 16 januari 2018.

Mas Technologi i Ludvika AB, har ackrediterats som kontrollorgan för egna fordonsreparationer.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10320, gäller från och med 9 januari 2018.

SVOP AB, har ackrediterats som kontrollorgan för taxameter.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 10321, gäller från och med 9 januari 2018.

Daretorps Bil AB, har ackrediterats som kontrollorgan för egna fordonsreparationer.
Ackrediteringen, med ackrediteringsnummer 7199, gäller från och med 3 januari 2018.

 

 

 

Mer information i Swedacs ackrediteringsregister