Hoppa till innehållet
Tjänster

Swedac har dels ett eget ackrediteringsregister, dels internationella avtal med ackrediteringsorgan i andra länder som i sin tur har register att söka i.

Swedacs ackrediteringsregister

Swedacs ackrediteringsregister innehåller alla ackrediterade kunder. Bland dessa finns laboratorier, certifierings- och kontrollorgan, organ för validering och verifiering, arrangörer av program för kompetensprövning och producenter av referensmaterial.

Swedacs ackrediteringsregister

Ackreditering utförd av annat ackrediteringsorgan

Genom internationella avtal mellan ackrediteringsorgan i olika länder ska provning, certifiering och kontroll som utförs under ackreditering i andra länder erkännas som likvärdig den som utförs i det egna landet. Giltighet är knuten till de områden eller metoder som framgår av ackrediteringsbeviset.

De internationella avtalen är uppbyggda kring olika områden där länder kan ingå i ett eller flera. För mer information, se de internationella organisationernas webbplatser:

EA, European co-operation for Accreditation

EAs ackrediteringsregister

ILAC, International Laboratory Accreditation Forum

IAF, International Accreditation Forum

Anmälda organ för bedömning av överensstämmelse

I databasen Nando finns inom-och utomeuropeiska organisationer som utför bedömning av överensstämmelse under EU-direktiv, så kallade anmälda organ.

Databasen Nando