De internationella uppdragen är en viktig del av Swedacs verksamhet. Genom dem medverkar Swedac till att avlägsna tekniska handelshinder mellan länder.

Internationella projekt och utbildningar

Swedacs internationella uppdrag består av projekt med utvecklingsländer och utbildningsprogram om kvalitetsinfrastruktur. Syftet är att främja utveckling och kvalitet i andra länder. När fler länder bygger upp ackrediteringssystem ökar möjligheterna till export samtidigt som förutsättningar för hälsa och välstånd i landet kan förbättras.