Internationella projekt - Swedac

Swedacs internationella projekt bidrar till att bygga upp infrastruktur för ackreditering i andra länder, som därmed lättare kan delta i världshandeln. Projekten medverkar till att avlägsna tekniska handelshinder genom att bland annat hjälpa utvecklingsländer att öka sin handel med omvärlden.

Internationella projekt

Ofta handlar Swedacs internationella projekt om att bygga upp ett fungerande ackrediteringssystem och tillhörande lagstiftning för provning, kalibrering, certifiering och kontroll. Tack vare internationellt erkända ackrediteringssystem undviker man upprepad kontroll av samma produkt i flera länder.

Det första internationella stödprojektet utfördes i början av 1990-talet när Swedac hjälpte Island att bygga upp en begränsad ackrediteringsfunktion.

Därefter har Swedac utfört projekt med olika finansiärer, till exempel EU, Världsbanken, Sida och mottagarländerna själva. Projekten har omfattat kandidatländer till EU som Estland, Ungern, Slovenien, Kroatien och länder i EU:s närområde som Turkiet, Jordanien och Egypten. Andra projekt har riktats mot utvecklingsländer i Afrika och Mellanamerika samt Sri Lanka. Projekten har omfattat såväl uppbyggnad av nationella kvalitetsprogram som ackrediteringsverksamhet, utbildning av bedömare, rådgivning om marknadskontroll, hantering av anmälda organ, administration och marknadsföring. Projekt bedrivs ofta i samarbete med ministerier och framför allt med ackrediteringsorgan i mottagarlandet.