Internationella utbildningsprogram - Swedac

Swedac har under många år anordnat internationella utbildningsprogram i samarbete med Sida, andra myndigheter och konsulter.

Internationella utbildningsprogram

Programmen finansieras av Sida inom ramen för myndighetens internationella utbildningsprogram, ITP. Syftet är att stärka institutions- och kapacitetsutvecklingen i låg- och medelinkomstländer.

Swedac har mellan 1999 och 2015 genomfört 70 internationella utbildningsprogram med 1750 deltagare från 90 länder.

Programmet ”Quality Infrastructure Development in Support of World Trade” utgår från kunskapen om att hantera och praktiskt arbeta med nationella kvalitetsinfrastruktursystem. Särskilt fokus ligger på WTO:s TBT-avtal, Agreement on Technical Barriers to Trade, samt information om hur de nationella ramverken för internationell handel och kvalitetsinfrastruktur kan utvecklas i deltagarländerna.

Programmet ”Quality Infrastructure for Food Safety” utgår från kunskapen om att hantera och praktiskt arbeta med nya principer och krav avseende säkra livsmedel, samt internationell handel med livsmedel och jordbruksprodukter. Särskilt fokus ligger på WTO:s SPS-avtal, Agreement on the application of Sanitary and Phytosanitary Measures, och nationella ramverk för hur internationell handel och kvalitetsinfrastruktur kan utvecklas i deltagarländerna.

Programmen är uppdelade i fem faser, varav fas två består av fyra veckors träning i Stockholm och Borås eller Uppsala. Programmens hela längd är 14 månader.