Swedac Academy är ett utbildningspaket som tagits fram för att sprida kunskap och erfarenheter om kvalitetssäkring, certifiering och ackreditering.

Swedac Academy

Swedac Academy bygger på den kunskap och internationella erfarenhet som Swedac har tillägnat sig under 30 år.

Swedac Academy anordnar internationella kurser för alla som vill lära mer om certifiering eller ackreditering av laboratorier, kontrollorgan och certifieringsorgan. Såväl färdiga utbildningspaket som kundanpassade kurser ingår i Swedac Academy. 

Kurserna leds av experter från Swedac samt externa samarbetsparter. Samarbete sker med flera svenska myndigheter och institutioner.

Målet med Swedac Academys utbildningar är att stärka den internationella kvalitetsinfrastrukturen och underlätta för rättvis frihandel i ett hållbart samhälle.

Ladda ner dokument