Swedac anordnar bedömarkurser två gånger per år – i huvudsak för att utbilda de externa bedömare som vi anlitar. Utbildningen vänder sig i första hand till tekniska bedömare och bedömningsledare för ackreditering av laboratorier, kontrollorgan certifieringsorgan – men är öppen, i mån av plats, för andra deltagare: exempelvis kvalitetsansvariga som vill veta mer om ackrediteringskraven och intern revision. Vi bjuder även in våra kunder till riktade kurser i till exempel internrevision eller standarden för kontrollorgan.