Tunga globala aktörer i nytt internationellt nätverk

Den 20 juni höll UNIDO ett möte i Genève på temat "Good Governance in Developing Modern Quality Infrastructure Systems". Swedacs t f GD Merih Malmqvist Nilsson deltog i rollerna som ILAC-ordförande och som ordförande för det nya globala nätverket INetQI (International network of quality infrastructure).

Tunga globala aktörer i nytt internationellt nätverk

UNIDO är FN:s organ för industriell utveckling, som bland annat verkar för minskad fattigdom, globalisering och miljömässig hållbarhet. 168 länder är medlemmar i UNIDO.

På UNIDO:s möte i Genève medverkade Merih Malmqvist Nilsson i en panel och höll ett kort anförande på temat “Reducing the costs of trading through international cooperation in quality infrastructure and Mutual recognition agreements (MRA)”.

I sin roll som ILAC-ordförande har Merih drivit frågan om behovet av ett globalt nätverk inom kvalitetsinfrastrukturen, för att länderna tillsammans ska kunna arbeta för att eliminera tekniska handelshinder inom olika områden. Detta nätverk ersätter ett tidigare nätverk, som enbart omfattar utvecklingsländerna. I det nya nätverket ingår ett flertal tunga globala aktörer – ISO, IEC, UNECE, UNIDO, BIPM, OIML, IAF, ILAC, ITU, WTO, Världsbanken och ITC.

– Det är ett stort framsteg för ILAC och IAF att få med sig så många av de globala aktörerna runt bordet. Jag tror att detta blir en bra kraftsamling kring frihandelsfrågor som rör tekniska handelshinder, säger Merih Malmqvist Nilsson.

Ett stort uppstartsmöte med det nya nätverket kommer att äga rum till hösten.