Upphandlingar kan förenklas med ackreditering

Om en upphandling omfattar ett område som kan ackrediteras eller certifieras av ett ackrediterat certifieringsorgan kan upphandlaren ställa krav på verksamheten som lämnar anbud. Detta förenklar den upphandlande myndighetens förarbete.

Eftersom ackreditering omfattar en lång rad krav minskar behovet av att i förfrågningsunderlag specificera alla dessa krav. Därmed kan ackreditering förenkla upphandlande myndigheters arbete att utforma upphandlingsunderlag och underlätta bedömning och utvärdering vid tilldelningsbeslut.

– Tyvärr är kunskapsnivån låg hos inköpare och upphandlare om hur krav ska ställas med hjälp av den möjlighet som ackreditering ger. Och det gör att det inte ställs så mycket krav på certifieringar under ackreditering och ackrediterade organ. Ibland kan det också bero på en rädsla att få kritik för den satta kravnivån, säger Magnus Pedersen, utredare på Swedac.

Provning och kontroll utfört av ackrediterade organ samt certifiering utfört av ett ackrediterat certifieringsorgan innebär tydliga krav och säkerställer transparens. Vid upphandlingar kan det även vara användbart för att följa upp och kvalitetssäkra leveranser.

Läs mer om hur ackreditering kan användas vid uppföljning av upphandlingar.