Viktigt möte om Ädelmetallkonventionen

Sverige och Swedac stod värd för Ädelmetallkonventionens vårmöte. Det blev ett möte där många viktiga beslut fattades.

Viktigt möte om Ädelmetallkonventionen

Totalt deltog 48 representanter från 19 av konventionens 20 medlemsländer på mötet, som ägde rum den 20 april på Waterfront Congress Center i Stockholm. Det är första gången någonsin som Ädelmetallkonventionen har haft ett möte i Stockholm.

Syftet med Ädelmetallkonventionen är att främja och underlätta handel med ädelmetaller. Tack vare konventionen kan medlemsländerna sinsemellan handla med ädelmetallarbeten, utan att dessa behöver stämplas eller granskas på nytt.

På mötet fattades beslut om ändringar i bilagor till Ädelmetallkonventionen som medlemsländerna har diskuterat i flera år. Det handlar bland annat om vilka tekniska regler som ska vara uppfyllda för att medlemsländerna ska kunna stämpla ädelmetallarbeten med den gemensamma kontrollstämpeln CCM.

Det fattades även beslut om en ny vision och strategier för att uppnå den nya visionen.

–Konventionen trädde i kraft 1975 och sedan dess har världen förändrats. Det har gjorts små justeringar under åren som har gått, men det är först nu som det har fattats beslut om så pass omfattande förändringar av konventionen, säger Valentina Valestany på Swedac.

Hon representerade Sverige på mötet tillsammans med Olga Cartier och Magnus Danielsson, båda från Swedac, och Dominika Szalankiewicz från Utrikesdepartementet.

En annan viktig fråga som fick sin lösning på mötet var att Italien äntligen kan ansluta sig till konventionen. Tjeckien har tidigare motsatt sig detta, men drog nu in sitt veto till att utesluta Italien.

–Förhoppningsvis kan Italien medverka på nästa möte med Ädelmetallkonventionen, som blir i Riga i höst, säger Valentina Valestany.

Sverige var drivande i att bilda Ädelmetallkonventionen, ett arbete som började flera år innan konventionen trädde i kraft 1975.

–Efter mötet i Stockholm har det blivit lite nystart för konventionen igen, säger Valentina Valestany.