Logotyp

Certifiering av personer

Personcertifiering är ett sätt att verifiera kompetens. Det kan också vara ett sätt att höja kvaliteten inom ett yrkesområde eller att ersätta gamla system för godkännande eller auktorisering av personer.

Vad som krävs för att bli certifierad beror på vilket yrkes- eller kompetensområde det gäller. Områden med ackrediterad personcertifiering kan vara allt från besiktningstekniker och svetsare till kontrollansvariga och energiexperter.

Möjligheten att bli certifierad måste vara öppen för alla och får till exempel inte vara knuten till medlemskap i en organisation.

En certifiering under ackreditering innehåller:

Läs mer om personcertifiering i en vägledning från den internationella standardiseringsorganisationen ISO om vad som krävs av en certifieringsordning eller kravspecifikation vid en ackrediterad personcertifiering. För nyligen accepterade ordningar se här.

För mer information om certifieringsprocessen och kraven för certifiering, kontakta aktuellt certifieringsorgan.

Information till den som vill bli ackrediterad

Opartiskhet, kompetens, det egna ledningssystemet och certifieringsprocessen ligger i fokus vid Swedacs granskning för ackreditering av certifieringsorgan för personer. Swedac granskar även det praktiska arbetet på plats, exempelvis genom att observera vid examineringar.

Ackrediteringen görs mot Swedacs föreskrifter STAFS 2020:1 och mot kravstandarden för certifieringsorgan som certifierar personer, ISO/IEC 17024. Standarden går att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.