Säkerhet och kvalitet är viktigt i flera branscher och områden. Här informerar Swedac om utredningar och utvecklingsområden där ackreditering kan vara aktuellt som metod för kvalitetssäkring.

Omreglering av spelmarknaden

En ny lag och ett nytt licenssystem införs på den svenska spelmarknaden från och med den 1 januari 2019. Detta efter att Sveriges riksdag den 7 juni röstat igenom regeringens proposition om en omreglerad spelmarknad (SFS 2018:1138). Regeringen har därefter, den 5 juli, fattat beslut om en ny spelförordning (SFS 2018:1475).

Den nya lagen innebär att alla som bedriver någon typ av verksamhet på den svenska spelmarknaden behöver erhålla en licens. Detta ska gälla för spel i Sverige och spel över internet som riktar sig mot den svenska marknaden. Spelbolag kan ansöka om licens hos Lotteriinspektionen efter den 1 augusti 2018. Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd kommer att förhandspubliceras på Lotteriinspektionens webbplats den 24 juli. Swedac kommer därefter att kunna vägleda ackrediterade organ om vilka standarder spelbolag ska testas mot för att erhålla licens till den svenska spelmarknaden. Information kring detta kommer uppdateras löpande på Swedacs hemsida.

Läs mer på Lotteriinspektionens webbsida