Hoppa till innehållet
Tjänster

Swedac är föreskrivande myndighet och ansvarar för regler om olika typer av mätinstrument, såsom elmätare, vågar och bensinpumpar. Reglerna är till för att kvalitetssäkra mätvärden och skapa fungerande samhällsfunktioner. Korrekta mätvärden skyddar konsumenten och ger förutsättningar för näringslivet att konkurrera på lika villkor.

Avdelningen för reglerad mätteknik på Swedac ansvarar för tillsyn och marknadskontroll för att säkerställa att reglerna följs. Regelverket omfattar många olika typer av mätinstrument som bland annat vågar, elmätare, vatten- och värmemätare samt bensinpumpar. Regelverket ska syfta till konkurrens på lika villkor, skapa goda förutsättningar för internationell handel och bidra till en effektiv inre marknad. Swedacs regelverk baseras dels på EU-direktiv och dels på nationella regler.

Direktiven ställer krav på hur ett mätinstrument ska vara konstruerat, producerat och bedömts överensstämma med kraven för att få sättas på marknaden och tas i bruk. Den ekonomiska aktören, exempelvis tillverkaren eller importören, är ytterst ansvarig för produkten. Tillverkaren eller importören ska anlita ett anmält organ som gör en bedömning av att instrumentet lever upp till de krav som ställs.

På vissa områden, exempelvis för butiksvågar och elmätare, finns också krav på den som använder ett mätinstrument. Användaren ansvarar för att skaffa ett godkänt instrument och att instrumentet sedan fortsätter mäta med en viss noggrannhet. Det innebär bland annat att användaren låter instrumentet kontrolleras i vissa intervall.

Innan en mätutrustning sätts ut på marknaden ska tillverkaren eller importören anlita ett anmält organ som kan avgöra om utrustningen uppfyller föreskrivna krav. På liknande sätt ska en verksamhetsutövare anlita ett ackrediterat kontrollorgan för kontroll av utrustning i drift. De anmälda organen och kontrollorganen är privata aktörer som är kompetensbedömda genom ackreditering.

Internationella samarbetsparter