Hoppa till innehållet
Tjänster

Swedac ansvarar för regler om olika typer av mätinstrument, såsom mätare, vågar och bensinpumpar. Reglerna är till för att kvalitetssäkra mätvärden och skapa fungerande samhällsfunktioner.

Reglerad mätteknik

Korrekta mätvärden skyddar konsumenten och ger förutsättningar för näringslivet att konkurrera på lika villkor. Det finns även regler för att säkerställa att färdigförpackade varor innehåller den deklarerade mängden.

I de flesta fall används mätinstrument för att generera värden som grund för debitering, till exempel en våg i en matvarubutik.

Swedacs regelverk baseras dels på EU-direktiv och dels på nationella regler.

Direktiven bestämmer hur ett mätinstrument ska vara utformat, producerat och provat när det sätts på marknaden och tas i bruk. Den ekonomiska aktören, exempelvis tillverkaren eller importören, är ytterst ansvarig för produkten. Tillverkaren eller importören ska anlita ett ackrediterat organ för kontroll av instrumentet.

På vissa områden, exempelvis för butiksvågar och elmätare, finns också krav på den som använder ett mätinstrument. Användaren ansvarar för att skaffa ett godkänt instrument och att instrumentet sedan fortsätter mäta med en viss noggrannhet. Det innebär bland annat att användaren låter instrumentet kontrolleras i vissa intervall.

Innan en mätutrustning sätts ut på marknaden ska tillverkaren eller importören anlita ett anmält organ som kan avgöra om utrustningen uppfyller föreskrivna krav. På liknande sätt ska en verksamhetsutövare anlita ett ackrediterat kontrollorgan för kontroll av utrustning i drift. De anmälda organen och kontrollorganen är privata aktörer som är kompetensbedömda genom ackreditering.

Områden inom reglerad mätteknik

Vågar
Bränslemätare
Vattenmätare
Värmeenergimätare
Färdigförpackningar
Taxametrar
Gasmätare
Certifiering av kassaregister
Längdmått, volymmått och dimensionsmätinstrument
Avgasmätare
Elmätare