Hoppa till innehållet
Om Swedac

Att hissen inte är farlig, att bilarna har fungerande bromsar, att vågen i butiken väger rätt och att vattnet är rent när det kommer ur kranen är tack vare ett fungerande kontrollsystem.

Myndigheten Swedac är verksam inom fyra huvudsakliga områden; ackreditering, marknadskontroll, reglerad mätteknik och internationell utveckling.

Ackreditering

Swedac är den statliga myndighet som ackrediterar företag och organisationer som i öppen konkurrens utför kontrollerna. Ackrediterade verksamheter finns inom en lång rad områden. Kärnkraft, bilindustri, IT, sjukvård, livsmedel, brottsutredningar och miljövård är några exempel.

Ackreditering syftar till att säkerställa att kontroller genomförs på ett tillförlitligt och enhetligt sätt, samt att de personer som genomför dem har rätt kompetens och är oberoende. Detta granskar Swedac vid regelbundna tillsynsbesök.

Marknadskontroll

Inom EU får varor röra sig fritt så länge de uppfyller krav på till exempel hälsa, säkerhet och miljö.

Utvalda myndigheter har ansvar för marknadskontroll, vilket innebär att övervaka marknaden och vidta åtgärder mot tillverkare och företag som saluför produkter som inte uppfyller gällande krav. Åtgärder som kan bli aktuella är till exempel beslut om försäljningsförbud, återkallelse eller böter.

I Sverige har 19 myndigheter ett sådant marknadskontrollansvar. Swedac är ansvarig för samordning av den svenska marknadskontrollen. Detta sker bland annat genom Marknadskontrollrådet.

Reglerad mätteknik

Swedac är föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet inom det mättekniska området. Detta innebär att Swedac har ansvar för kontrollen av olika verksamheter som använder sig av mått och vikt i någon form.

I tillsynen ingår att bedriva marknadskontroll. Det innebär att kontrollera att bland annat vågar och färdigförpackade varor uppfyller ställda krav.

Flera av Swedacs föreskrifter bygger på direktiv från EU. Ett sådant direktiv är mätinstrumentdirektivet. Mätinstrumentdirektivet omfattar flera olika mätinstrument, till exempel vattenmätare, elmätare, automatiska vågar, bränslepumpar och taxametrar.

Läs mer om Swedacs roll och vad som gäller för de olika mätinstrumenten under Tjänster och Ämnesområden.

Internationell utveckling

Swedac arbetar internationellt för att sprida kunskap om teknisk kontroll i öppna system för harmonisering och för att säkra produkter och tjänster i en världshandel utan hinder.

Arbetet bedrivs inom olika internationella samarbetsorganisationer.