Hoppa till innehållet
Tjänster

Inom ackreditering och certifiering handlar mycket om att följa specifika standarder. Här är en sammanställning över de standarder som förekommer i Swedacs verksamhet.

För ackrediteringsorgan

SS-EN ISO/IEC 17011
Swedac och andra ackrediteringsorgan följer denna standard.

Ackreditering

Swedac ackrediterar organ inom områden där följande standarder ska uppfyllas:

Laboratorier

 • SS-EN ISO/IEC 17025
 • SS-EN ISO 15189 (vissa laboratorier inom hälso- och sjukvård)

Certifieringsorgan

 • SS-EN ISO/IEC 17021-1 – ledningssystem
 • SS-EN ISO/IEC 17024 – personer
 • SS-EN ISO/IEC 17065 – produkter

Kontrollorgan

SS-EN ISO/IEC 17020

Organ för validering och verifiering

 • SS-EN ISO/IEC 17029
 • SS-EN ISO 14065 (växthusgaser)

Arrangörer av program för kompetensprövning

SS-EN ISO/IEC 17043

Producenter av referensmaterial

SS-EN ISO 17034

Certifiering

Swedac ackrediterar certifieringsorgan som certifierar enligt följande standarder:

Ledningssystem, exempel

 • SS-EN ISO 9001 (kvalitetsledningssystem)
 • SS-EN ISO 14001 (miljöledningssystem)
 • ISO 50001 (energiledningssystem)
 • ISO 22000 (ledningssystem för livsmedelssäkerhet)
 • SS-ISO/IEC 27001 (ledningssystem för informationssäkerhet)
 • SS-ISO 45001 (ledningssystem för arbetsmiljö)
 • SS-EN ISO 13485 (ledningssystem för medicintekniska produkter)

Produkter och processer

Inom området finns en mångfald av kravdokument.

Personer

Inom området finns en mångfald av kravdokument.