Hoppa till innehållet
Tjänster
Samordning av marknadskontroll

I Sverige har ett stort antal statliga och kommunala myndigheter ett marknadskontrollansvar och Swedac ansvarar för samordningen. Marknadskontroll syftar till att säkerställa hälsa, säkerhet, konsumentskydd och att motverka snedvriden konkurrens mellan företag. Trots att endast säkra produkter får säljas på marknaden påträffas ibland farliga produkter. Marknadskontroll innebär att ansvarig myndighet kontrollerar att produkter som finns på marknaden uppfyller gällande lagstiftning och att de är märkta och provade enligt regelverket.

Marknadskontroll är en del av kvalitetsinfrastrukturen. Med kvalitetsinfrastruktur avses de institutioner, system och metoder som måste finnas i ett land för att säkerställa att produkter och tjänster uppfyller krav på säkerhet och kvalitet. Läs mer om hur kvalitetsinfrastrukturen fungerar här.

CE-märkning

CE-märkning
CE-märket.

CE-märket infördes i början på 1990. När du ser det på en produkt betyder det att tillverkaren eller importören intygar att produkten uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Märkningen fungerar som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden. För mer information om CE-märkning, läs här.

Produktkravsguide

Identifiera lagar och förordningar med hjälp av Produktkravsguiden.

Ibland kanske det kan verka snårigt att få reda på vilka regler som gäller för en produkt. Men med Produktkravsguiden finns nu en lättbegriplig lösning. Där går det att identifiera lagar och förordningar som gäller för EU-harmoniserade produkter och även vilken svensk myndighet som ansvarar för marknadskontrollen av produkterna. Du hittar den här: Produktkravsguide.

Relaterat