Ansökan om registrering, återregistrering och avregistrering av namnstämpel

Blanketter för ansökan om registrering av namnstämpel enligt 5 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten.

Fyll i vald blankett, signera och skicka in till Swedac tillsammans med personbevis eller registreringsbevis.