Sök föreskrifter & dokument

Senaste publicerade dokument

DOK.NR RUBRIK TYP AV DOKUMENT DATUM
STAFS 2015:8 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering STAFS 2016-07-27
STAFS 2008:4 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed (GLP) STAFS 2016-07-27
STAFS 2007:21 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)föreskrifter och allmänna råd om organ som certifierar ITsäkerhet STAFS 2016-07-27
STAFS 2007:3 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter om återkommande kontroll av mätsystem för andra vätskor än vatten STAFS 2016-07-27
STAFS 2007:19 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av icke-automatiska vågar. STAFS 2016-07-27
STAFS 2006:8/ UPPHÄVD Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om värmemätare STAFS 2016-07-27
STAFS 2006:14/ UPPHÄVD Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av avgasmätare STAFS 2016-07-27
STAFS 2006:4/ UPPHÄVD Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter om mätinstrument; STAFS 2016-07-27
STAFS 2006:10/ UPPHÄVD Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om automatiska vågar; STAFS 2016-07-27
STAFS 2006:7/ UPPHÄVD Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om mätare för aktiv elenergi; STAFS 2016-07-27