Sök föreskrifter & dokument

Senaste publicerade dokument

DOK.NR RUBRIK TYP AV DOKUMENT DATUM
STAFS 2011:33 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier STAFS 2017-04-29
STAFS 2006:7/ UPPHÄVD Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om mätare för aktiv elenergi; STAFS 2017-04-29
STAFS 2007:21 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)föreskrifter och allmänna råd om organ som certifierar ITsäkerhet STAFS 2017-04-29
STAFS 2007:19 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av icke-automatiska vågar. STAFS 2017-04-29
STAFS 2006:14/ UPPHÄVD Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av avgasmätare STAFS 2017-04-29
STAFS 2007:3 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter om återkommande kontroll av mätsystem för andra vätskor än vatten STAFS 2017-04-29
STAFS 2007:20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om evalueringsorganisationer som utvärderar IT-säkerhet STAFS 2017-04-29
STAFS 2006:8/ UPPHÄVD Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om värmemätare STAFS 2017-04-29
STAFS 2008:4 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed (GLP) STAFS 2017-04-29
STAFS 1998:7/ UPPHÄVD Swedacs föreskrifter om icke automatiska vågar STAFS 2017-04-29