Sök föreskrifter & dokument

Senaste publicerade dokument

DOK.NR RUBRIK TYP AV DOKUMENT DATUM
STAFS 2011:33 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier STAFS 2016-09-29
STAFS 2007:18/ UPPHÄVD Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om icke-automatiska vågar; STAFS 2016-09-29
STAFS 2009:8 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om mätsystem för mätning av överförd el STAFS 2016-09-29
STAFS 2011:18 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan STAFS 2016-09-29
STAFS 2006:14/ UPPHÄVD Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av avgasmätare STAFS 2016-09-29
STAFS 2006:4/ UPPHÄVD Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter om mätinstrument; STAFS 2016-09-29
STAFS 2006:7/ UPPHÄVD Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om mätare för aktiv elenergi; STAFS 2016-09-29
STAFS 2007:21 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)föreskrifter och allmänna råd om organ som certifierar ITsäkerhet STAFS 2016-09-29
STAFS 2008:4 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed (GLP) STAFS 2016-09-29
STAFS 2009:9 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi STAFS 2016-09-29