Sök föreskrifter & dokument

Senaste publicerade dokument

DOK.NR RUBRIK TYP AV DOKUMENT DATUM
STAFS 2011:33 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier STAFS 2016-10-21
STAFS 2015:8 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering STAFS 2016-10-21
STAFS 2009:8 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om mätsystem för mätning av överförd el STAFS 2016-10-21
STAFS 2006:7/ UPPHÄVD Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om mätare för aktiv elenergi; STAFS 2016-10-21
STAFS 2007:21 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)föreskrifter och allmänna råd om organ som certifierar ITsäkerhet STAFS 2016-10-21
STAFS 2011:18 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan STAFS 2016-10-21
STAFS 2006:4/ UPPHÄVD Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter om mätinstrument; STAFS 2016-10-21
STAFS 2006:10/ UPPHÄVD Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om automatiska vågar; STAFS 2016-10-21
STAFS 2007:18/ UPPHÄVD Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om icke-automatiska vågar; STAFS 2016-10-21
STAFS 2007:19 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av icke-automatiska vågar. STAFS 2016-10-21