Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller bestämmelser om värmeenergimätare och om ibruktagande av värmeenergimätare.
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon och 7 § förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare
Celexnummer: 32014L0032, 32018L2002

Relaterade ämnesområden