Hoppa till innehållet
Om Swedac

Om du har en fråga eller vill lämna en synpunkt till Swedac är du välkommen att göra det genom formuläret längre ner på sidan.

Om du skickar in en fråga kommer vi att återkoppla till dig. Du kan därför inte vara anonym när du ställer din fråga.

Om du skickar in en synpunkt kommer du inte att få återkoppling från Swedac. När vi tagit emot din synpunkt gör vi en bedömning av hur vi ska hantera synpunkten. Det kan vara en synpunkt som vi behöver ta med oss i våra tillsyner eller en synpunkt som vi tar med oss i vårt interna förbättringsarbete. När du skickar in en synpunkt kan du vara anonym.

Tänk på att beskriva din fråga eller synpunkt så noga du kan. När din fråga eller synpunkt är inskickad till Swedac får du en bekräftelse via e-post. Där står ärendenumret för ditt klagomål. När du har fått bekräftelsen kan du komplettera din fråga eller synpunkt med bilder eller dokument som är relevanta för ditt klagomål. Skicka dina filer till registrator@swedac.se och ange ärendenumret.

Om du vill vara anonym ska du inte skriva några kontaktuppgifter. Kontaktuppgifter som skickas in till Swedac blir en allmän handling som kan komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningen.