Hoppa till innehållet
Om Swedac

Här finns Swedacs senaste pressmeddelanden. Länkar leder till Swedacs pressrum på MyNewsdesk och öppnas i ny flik.

Pressmeddelande

Swedac i Namibia

13 May 2022 07:46

Swedac-medarbetaren Selcuk Aydin är i Nambibia. I ett samarbetsprojekt mellan Swedac och Namibia ska han i ett första skede stötta Namibias deltagande i internationell handel, som i längden ska kunna bidra till den ekonomiska utvecklingen.

Förslag till nationell strategi för marknadskontroll lämnas till regeringen

16 March 2022 07:30

Effektivare kontroll, mer samarbete och utökad kunskap - det är de tre målen i förslaget till Sveriges nya strategi för marknadskontroll. Strategin blir den första i sitt slag och har arbetats fram i samråd mellan myndigheter och konsumentorganisationer. I förlängningen ska den nya strategin leda till säkrare produkter för svenska konsumenter. Nu lämnas förslaget över till regeringen för beslut.

Swedac ackrediterar Dekra Automotive AB

25 February 2022 14:32

Dekra Automotive AB blir ackrediterade på nytt. Swedacs beslut verkställs omedelbart och innebär att Dekra på nytt har behörighet att utföra fordonskontroll.

Swedac värd för GD-möte om Sveriges nya strategi för marknadskontroll

18 January 2022 10:37

Marknadskontrollen inom EU är på väg att förstärkas. Just nu arbetar alla medlemsstater fram nationella strategier för marknadskontroll. Swedac har i uppdrag att ta fram ett förslag till Sveriges strategi. Nu ska generaldirektörerna för de berörda myndigheterna diskutera den svenska strategin för att därefter lämna ett gemensamt förslag till regeringen.

DEKRA Automotive återkallar sitt överklagande

29 December 2021 13:33

DEKRA Automotive AB har den 28 december 2021 återkallat sitt överklagande av Swedacs beslut att återkalla ackrediteringen. Förvaltningsrätten i Jönköping har därför beslutat att avskriva ärendet från vidare handläggning. Förvaltningsrättens beslut innebär att Swedacs beslut om att återkalla DEKRAs ackreditering gäller.

Gå till Swedacs pressrum på Mynewsdesk

Kontaktperson