Hoppa till innehållet
Om Swedac

Här finns Swedacs senaste pressmeddelanden. Länkar leder till Swedacs pressrum på MyNewsdesk och öppnas i ny flik.

Pressmeddelande

Swedac värd för GD-möte om Sveriges nya strategi för marknadskontroll

18 January 2022 10:37

Marknadskontrollen inom EU är på väg att förstärkas. Just nu arbetar alla medlemsstater fram nationella strategier för marknadskontroll. Swedac har i uppdrag att ta fram ett förslag till Sveriges strategi. Nu ska generaldirektörerna för de berörda myndigheterna diskutera den svenska strategin för att därefter lämna ett gemensamt förslag till regeringen.

DEKRA Automotive återkallar sitt överklagande

29 December 2021 13:33

DEKRA Automotive AB har den 28 december 2021 återkallat sitt överklagande av Swedacs beslut att återkalla ackrediteringen. Förvaltningsrätten i Jönköping har därför beslutat att avskriva ärendet från vidare handläggning. Förvaltningsrättens beslut innebär att Swedacs beslut om att återkalla DEKRAs ackreditering gäller.

Högsta förvaltningsdomstolen inhiberar inte Swedacs beslut mot Dekra

23 December 2021 06:43

Swedacs återkallande av Dekra Automotive AB:s ackreditering inhiberas inte. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade onsdagen den 22 december 2021 att inte pröva frågan. Beslutet innebär att Swedacs beslut att återkalla Dekras ackreditering fortsatt gäller, och att Dekra därför inte kan bedriva fordonsbesiktning i väntan på domstolens vidare beslut.

Swedacs beslut mot Dekra inhiberas inte

17 December 2021 16:19

Förvaltningsdomstolen i Jönköping fattade beslut om att inte inhibera Swedacs återkallande av Dekra Automotive AB:s ackreditering. Kammarrätten i Jönköping har nu beslutat att inte meddela prövningstillstånd, alltså kommer de inte att ändra beslutet. Det innebär att Swedacs beslut om återkallande fortsatt gäller, och att Dekra inte kan bedriva fordonsbesiktning i väntan på domstolens vidare beslut

Förvaltningsdomstolen i Jönköping inhiberar inte Swedacs beslut angående Dekra

14 December 2021 15:51

Förvaltningsdomstolen i Jönköping har fattat beslutet att inte inhibera Swedacs återkallande av Dekra Automotive AB:s ackreditering. Beslutet innebär att Swedacs beslut om återkallande fortsatt gäller, och att Dekra inte kan bedriva fordonsbesiktning i väntan på domstolens vidare beslut.

Gå till Swedacs pressrum på Mynewsdesk

Kontaktperson