Här finns Swedacs senaste pressmeddelanden. Länkar leder till Swedacs pressrum på MyNewsdesk och öppnas i ny flik.

Pressmeddelande

Swedac ställer nya krav på landets elmätare

11 September 2019 05:45

Allt fler hushåll blir mikroproducenter av el. Men landets 5 miljoner elmätare har inte hängt med i utvecklingen, majoriteten har enbart registrerat konsumtion och inte kunnat mäta produktion av el. I framtiden måste elmätare kunna registrera även produktion. Det är den viktigaste konsekvensen när Swedac nu uppdaterar föreskriften om mätning av överförd el.

Utökad kontroll av sjömackar

15 May 2019 08:17

Båtägare ska kunna vara säkra på att sjömackarnas bränslepumpar visar rätt. Under 2018 kontrollerade Swedac bränslepumpar hos 18 sjömackar i Stockholm och Mälardalen, varav enbart fyra uppfyllde kraven för att bli godkända. Swedac kommer därför att utöka sina kontroller av sjömackar under 2019.

Ny rapport om hur svensk export kan främjas

17 April 2018 09:30

Idag överlämnar myndigheten Swedac en rapport till regeringen om hur svensk export kan främjas. Rapporten visar på risk för ökade kostnader för företagen på grund av nya lagförslag inom EU.

Ny nationell handlingsplan för radon ska leda till bättre folkhälsa

9 April 2018 11:15

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i inomhusluft orsakar omkring 500 lungcancerfall varje år i Sverige. För att minska människors exponering för radon krävs åtgärder. Därför har Swedac tillsammans med sex andra myndigheter tagit fram en nationell handlingsplan.

Säkrare julhandel med nya lagförslag

19 December 2017 15:04

EU-kommissionen presenterade i dag en reviderad förordning om ömsesidigt erkännande och en om marknadskontroll, det nya så kallade varupaketet. – Konsumenter ska kunna känna trygghet i att produkter de köper är säkra och företag ska kunna konkurrera på lika villkor, säger Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck.

Gå till Swedacs pressrum på Mynewsdesk

Kontaktperson