Hoppa till innehållet
Tjänster

Företag som kontrollerar och bedömer andras varor och tjänster måste granskas och godkännas för att kunna utföra sina åtaganden. När man åker hiss, dricker ett glas vatten direkt från kranen, köper KRAV-odlat eller får bilen besiktigad är verksamheter inblandade som har blivit ackrediterade av Swedac.

Swedac har regeringens uppdrag att vara svenskt ackrediteringsorgan. Ackreditering är en kompetensprövning som görs enligt europeiska och internationella standarder.

För att bli ackrediterad prövas kompetens, rutiner och metoder så att alla kvalitetskrav uppfylls enligt en standard. Därefter kontrollerar Swedac regelbundet att företaget fortsätter att leva upp till kraven för sin ackreditering.

Syftet med ackreditering är att kunna säkerställa att certifiering, validering, verifiering, kalibrering, kontroll och provning görs med hög kvalitet och god säkerhet för liv, hälsa och miljö. Ackrediteringen innebär kontroller av att uppdragen utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder.

Swedac ackrediterar inom många områden, till exempel inom hälso- och sjukvård, anläggningar, miljö och livsmedel, industri, fordon och certifiering.

Vad kan ackrediteras?

Det är bara verksamhet inom det som på fackspråk kallas bedömning av överensstämmelse som kan ackrediteras. Det går inte att ackreditera ett helt sjukhus men däremot ett laboratorium som analyserar blodprover. Det går inte att ackreditera en brandsläckare, men väl ett certifieringsorgan som bekräftar att brandsläckaren uppfyller krav i relevanta standarder. Det går inte att ackreditera en bil, men alla företag som ägnar sig åt bilbesiktning måste vara ackrediterade.

Vem kan ackrediteras – och av vem?

Företag, verksamheter eller organisationer (exempelvis bolag, enskilda firmor, myndigheter, kommuner och regioner) som har rättslig handlingsförmåga kan ackrediteras av Swedac.

Obligatoriskt eller inte?

Inom vissa områden är ackreditering obligatoriskt. Ett företag som bedriver fordonsbesiktning eller utför hissbesiktning måste vara ackrediterat. Inom andra områden, till exempel för medicinska laboratorier eller kalibreringslaboratorier är ackreditering frivillig och fungerar som en kvalitetsstämpel.

Ackrediteringsmärket. Tre kronor med texten Swedac Ackreditering runt om.
Ackrediteringsmärke.