Hoppa till innehållet
Tjänster

Syftet med ackreditering är att bidra till att varor och tjänster kan röra sig på marknaden, i Sverige men också inom Europa och resten av världen.

Ackreditering bekräftar kompetens enligt internationella standarder. Alla ska kunna lita på att till exempel ett ackrediterat laboratorium har tillräcklig kunskap, rutiner och metoder för att sköta sin uppgift.

Tilliten bidrar till att möta ökande krav på kvalitet och säkerhet som finns på varor och tjänster. Enkelt uttryckt är ackreditering en harmoniserad, öppen och repeterbar metod som

  • gör innovation möjligt,
  • effektiviserar myndigheters användning av sina egna resurser,
  • ökar konsumenters och företags förtroende för varor och tjänster,
  • gör att rättsliga krav kan uppfyllas till rimlig kostnad.

Ackreditering är en metod som kan användas av offentliga verksamheter, vilket i förlängningen ger positiva effekter även för företag och konsumenter. Metoden kan också användas direkt av organisationer. Till exempel kan laboratorier ackreditera sig för att stärka sitt kvalitetsarbete och i förlängningen stärka vad de kan erbjuda kunden.

Ackreditering kan också användas genom att offentliga verksamheter eller företag anlitar ackrediterade organisationer för att få ett kvalitetssäkrat arbete utfört.

På så vis kan ackreditering på olika sätt se till att varor och tjänster kan handlas globalt i ett system där alla parter kan känna tillit.