Hoppa till innehållet
Om Swedac

Myndigheten Swedac är en viktig aktör i den svenska och globala kvalitetsinfrastrukturen.

Swedacs verksamhet är en del av den svenska och globala kvalitetsinfrastrukturen.
Vår verksamhet bidrar till att tjänster och produkter uppfyller krav på kvalitet och säkerhet vilket bidrar till att skapa tillit och samhällsnytta.
För att bidra till tillit i samhället kännetecknas vår verksamhet av:

  • Rättssäkerhet – handläggning och beslut uppfyller de krav som ställs i de regelverk som styr myndighetens verksamhet.
  • Proportionalitet – myndigheten vidtar rimliga åtgärder som är nödvändiga för att uppnå önskat resultat.
  • Saklighet och opartiskhet – handläggare och beslutsfattare tar inte hänsyn till ovidkommande omständigheter eller felaktiga uppgifter och är inte jäviga.
  • Service – vi ger ett gott bemötande, vår kommunikation är korrekt och begriplig för dem som berörs, vi är tillgängliga och ger god service.
  • Effektivitet – vi driver ärenden framåt på ett sätt som innebär att de hanteras så snabbt som möjligt och utan onödiga kostnader.
  • Kompetens – medarbetare och de externa aktörer vi anlitar har rätt kompetens och god kännedom om de regelverk som styr verksamheten.
  • Professionalism och medledarskap
    Vi uppträder professionellt såväl mot arbetskamrater som i alla externa kontakter och varje medarbetare tar ansvar för sitt bidrag till verksamheten.

Vi för en ständig dialog kring vad kvalitet innebär, och hur vi kan utveckla verksamheten för att kontinuerligt säkerställa rätt kvalitet.