Hoppa till innehållet
Om Swedac

Myndigheten Swedac är en viktig aktör i den svenska och globala kvalitetsinfrastrukturen.

För att Swedac ska kunna behålla omvärldens förtroende måste Swedac hålla en hög kvalitet i alla delar av verksamheten.

Detta ska ske genom:

  • att utveckla verksamheten i samråd med myndigheter, kunder och andra intressenter.
  • att leverera tjänster av rätt kvalitet och ge god service till kunder och intressenter.
  • att arbeta aktivt mot myndighetens kvalitetsmål och ständigt förbättra effektiviteten i ledningssystemet.
  • att alla medarbetare är kompetenta och engagerade i kvalitetsarbetet.

Swedacs verksamhet och ledningssystem ska uppfylla kraven i ISO 9001, ISO/IEC 17011 samt relevant lagstiftning.