Hoppa till innehållet
Tjänster

För att svenska exportföretag redan i Sverige ska kunna få produkter godkända för marknader utanför EU krävs ibland att tillverkaren anlitar ett företag som hjälper till att säkerställa att produkter lever upp till de krav som ställs. Nedan beskriver vi hur det går till.

Utsedda organ

Utsedda organ provar och certifierar produkter som ska släppas ut på marknaden i länder utanför EU som har ingått avtal med EU. Dessa avtal kallas till exempel avtal om ömsesidigt erkännande (Mutual Recognition Agreements, MRA) eller frihandelsavtal (Free Trade Agreements, FTA). Avtalen talar om vad som krävs för att provningsrapporter, intyg och certifikat ska kunna godkännas mellan EU och det andra landet. Det gör att en tillverkare inom EU som vill exportera sina produkter till ett land utanför EU kan låta ett utsett organ i sitt hemland prova och certifiera produkterna. Produkterna provas och certifieras då mot det regelverk som gäller i det land som produkterna ska exporteras till.

Ett företag som vill bli ett utsett organ måste uppfylla de krav på kompetens som framgår av lagstiftningen i det land som EU har ett avtal med.

Information om vilka länder EU har avtal med hittar du här.