Hoppa till innehållet
Om Swedac

Swedac finansieras genom anslag, avgifter och övriga intäkter.

Ackrediteringsverksamheten finansieras av kundernas avgifter, som ska täcka samtliga kostnader för ackrediteringen. Internationella projekt finansieras via intäkter, där de som beställt projekten betalar alla kostnader. Inom reglerad mätteknik betalas avgifter för tillsyn inom bland annat värme, vatten och el. Den anslagsfinansierade verksamheten utgör en mindre del av omsättningen och består av bland annat remissvar, information, marknadskontroll, föreskriftsarbete och reglerad mätteknik.

Den totala omsättningen uppgick 2023 till 161 miljoner kronor.

Swedacs intäkter 2023 bestod av 16% anslag och 84% avgifter och andra ersättningar.