Hoppa till innehållet
Om Swedac

Swedac ska se till att ackrediterade organ (exempelvis företag, regioner, organisationer och enskilda näringsidkare som är ackrediterade av Swedac) lever upp till de krav som ställs på dem för att vara ackrediterade.

Om du har ett klagomål på ett organ som är ackrediterat av Swedac ska du i första hand helst vända dig till företaget innan du vänder dig till oss med klagomålet. Här kan du läsa mer om vilka klagomål Swedac kan utreda, hur utredningen går till och hur du skickar in ditt klagomål till oss.

Vänd dig först till det ackrediterade organet

Alla ackrediterade organ ska ha interna rutiner för hur de hanterar klagomål. Genom att vända dig till det ackrediterade organet innan du skickar in ett klagomål till oss får de en möjlighet att hantera ditt klagomål inom sin egen klagomålshantering.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att vända dig till det ackrediterade organet i första hand är du välkommen att skicka in ditt klagomål till Swedac direkt.

Swedac kan utreda klagomål om ackrediterade organs kompetens

Swedac kan utreda klagomål som rör ett ackrediterat organs kompetens gällande det som ingår i deras ackreditering. I det ingår bland annat att Swedac tittar på hur det ackrediterade organet har hanterat ditt klagomål.

Om du är osäker på vad som är Swedacs ansvarsområde är du välkommen att kontakta oss på registrator@swedac.se eller på 0771 – 99 09 00.

Swedac kan inte överpröva ackrediterade organs beslut eller pröva frågor om ersättning

Swedac kan inte göra en ny prövning av ett beslut som ett ackrediterat företag har fattat vid en kontroll, till exempel vid en besiktning av ett fordon. Frågor om krav på att få ersättning från ett ackrediterat organ ligger också utanför Swedacs ansvarsområde och kan inte prövas av Swedac.

Om du är osäker på vad som är Swedacs ansvarsområde är du välkommen att kontakta oss på registrator@swedac.se eller på 0771 – 99 09 00.

Så går Swedacs utredning av klagomål till

Swedacs utredning går ut på att ta reda på om det ackrediterade organet har gjort något som gör att de inte längre uppfyller de krav som ställs på ett ackrediterat organ. Ibland kontaktar vi det ackrediterade organet som får ge sin syn på klagomålet. Utredningen slutar med att Swedac fattar ett beslut. Det ackrediterade organet och du som har klagat får information om beslutet.

Det kan ditt klagomål leda till

Swedac tar med information från klagomål i vårt tillsynsarbete av det aktuella organet när vi bedömer om de är fortsatt kompetenta inom sitt område. Om informationen som kommer fram i ett klagomål är särskilt allvarligt kan Swedac besluta om extra tillsyn av det aktuella organet.

Om ett klagomål visar att ett ackrediterat organ har sådana allvarliga brister som gör att vi bedömer att de inte längre har den kompetens som krävs för att vara ackrediterat kan Swedac återkalla ackrediteringen. Det innebär att organet inte längre är ackrediterat av Swedac och inte längre får utföra de uppgifter som omfattades av ackrediteringen.

Du kan inte skicka in klagomål och vara anonym

Du kan inte skicka in ett klagomål och samtidigt vara anonym. Om du vill framföra information om ett ackrediterat organ till Swedac och samtidigt vara anonym kan du göra det genom att skicka in en synpunkt i formuläret fråga/synpunkt och kryssa i att du vill vara anonym och inte uppge några kontaktuppgifter. I det fallet kommer du inte kunna få information av vad som händer i ärendet.

Tänk på att inte skriva några kontaktuppgifter i formuläret eftersom kontaktuppgifter som skickas in till Swedac blir en allmän handling som kan komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Så här skickar du in ett klagomål mot ett ackrediterat organ

Om det är möjligt, kontakta det ackrediterade organet först och framför ditt klagomål.

Fyll i formuläret som du hittar längst ner på denna sida. Beskriv vad du vill klaga på så noga du kan. Skriv namnet på det ackrediterade organet som ditt klagomål gäller. Om du har varit i kontakt med en särskild del av det ackrediterade organet, till exempel en viss besiktningsstation, skriv adressen. Bifoga gärna eventuell skriftväxling som du har haft med det ackrediterade organet. Du kan även bifoga bilder eller dokument om det är relevant för ditt klagomål.

Om ditt klagomål gäller ett särskilt besiktningstillfälle av ett fordon, skriv med fordonets registreringsnummer och skicka med en kopia av besiktningsprotokollet.

 

Kontaktuppgifter som skickas in till Swedac blir en allmän handling som kan komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

När du har skickat in klagomålet till Swedac får du en bekräftelse via e-post. Där står ärendenumret för ditt klagomål. När du har fått bekräftelsen kan du komplettera ditt ärende med bilder eller dokument som är relevanta för ditt klagomål. Om klagomålet handlar om fordonsbesiktning, skicka in besiktningsprotokollet. Du kan även skicka in underlag som visar den eventuella kontakt du har haft med det ackrediterade organet. Skicka dina filer till registrator@swedac.se och ange ärendenumret.