Hoppa till innehållet
Tjänster

Ackreditering

Ackreditering är ett formellt erkännande att en organisation har kompetens att utföra vissa specificerade uppgifter inom provning, kalibrering, certifiering, kontroll, validering och verifiering. Det innebär också att Swedac som myndighet regelbundet och oberoende granskar så att kompetens och arbetsrutiner följer fastställda krav enligt internationell standard eller myndigheters föreskrifter.

Certifiering

Certifiering innebär att ett ledningssystem, en produkt eller en person bedöms uppfylla alla krav som ställts i standarder eller andra normerande dokument. Vid certifiering är det ett så kallat certifieringsorgan som bedömer om kraven är uppfyllda.

Sök efter certifierade företag:
I Sverige
Internationellt

Certifiering under ackreditering – eller inte?

Certifiering kan göras under ackreditering. Det innebär att det är ett ackrediterat certifieringsorgan som blivit godkänt av Swedac som utför certifieringen.

Men certifiering kan också utföras av ett certifieringsorgan som inte är ackrediterat och enligt certifieringsordningar som inte har krav på ackreditering. I sådan verksamhet är inte Swedac inblandad.

Obligatoriskt eller inte?

Certifiering under ackreditering är obligatorisk inom vissa områden. Till exempel ska personal som arbetar med stationära kylaggregat vara certifierade. Likaså besiktningstekniker som arbetar med fordonsbesiktning. Att ha ett certifierat ledningssystem för kvalitet eller miljö är däremot inget lagkrav, men kan vara ett krav från kunder.