Hoppa till innehållet
Om Swedac

När ett anställningsbeslut är fattat får alla som ansökt om tjänsten besked, via mail eller personligt samtal, om att den är tillsatt.

Anställningsbeslut anslås på Swedacs officiella anslagstavla vid receptionen i Swedacs entré, Österlånggatan 9, 503 31 Borås. Anställningsbeslut publiceras också på Swedacs webbplats under Tillsatta tjänster.

Anställningsbeslut kan överklagas av den som sökt anställningen genom en skrivelse ställd till Statens överklagandenämnd. Överklagandet ska innehålla uppgifter om vilket beslut som överklagas och vilken ändring som yrkas. Överklagandet ska ha kommit till Swedac inom tre veckor från den dag beslutet anslås på Swedacs officiella anslagstavla.

Överklagandet, ställt till Statens överklagandenämnd, skickas till:

Swedac Registrator
Box 878
501 15 Borås