Hoppa till innehållet

Välkommen till Swedacs webbplats! Det finns flera sätt att nå den information som intresserar dig. Här följer en kortfattad beskrivning av strukturen på webbplatsen.

Navigeringshjälp

Webbplatsen är uppbyggd i fyra huvuddelar: Ämnesområden, Tjänster, Lag & Rätt samt Om Swedac. Därutöver finns nyheter och artiklar samt genvägar till de mest besökta delarna av webbplatsen, till exempel sökfunktionen.

Under delen Ämnesområden finns information om olika branscher och områden – oftast en kortare allmän informationstext, i vissa fall en fördjupad del t ex ”för dig som vill bli ackrediterad”. Här finns också en listning av krav- och vägledningsdokument.

Delen Tjänster handlar om det Swedac gör och de tjänster myndigheten bidrar med; ackreditering, tillsyn inom reglerad mätteknik, samordning av marknadskontroll, kurser med mera.

Delen Lag & Rätt innehåller information om de juridiska ramar som styr Swedac och den svenska kvalitetsinfrastrukturen. Här finns också en listning av Swedacs föreskrifter.

Under Om Swedac finns generell information om Swedac och Swedacs verksamhet.

Varje sida har så kallade brödsmulor överst i mittenkolumnen. Dessa visar hur sidan du står på hänger ihop med sidor högre upp i strukturen. Du kan gå tillbaka genom att klicka på en brödsmula. Du kan även använda bakåt- och framåtpilarna i din webbläsare för att byta sida på webbplatsen.

Relaterad information

På flera av webbplatsens sidor finner du även relaterad information och länkar i nederkant. Här finns länkar till sidor både inom webbplatsen och på andra webbplatser med kompletterande eller fördjupande information.

Sökfunktionen

Sökfunktionen nås bland annat via sidhuvudet. Du kan välja att söka i samtliga informationskällor eller att bocka ur de som inte är relevanta för sökningen. Där finns även en mer avancerad sökfunktion med fler filtreringsmöjligheter

Skriv ut

Möjlighet att skriva ut finns i högerkanten på vissa sidor. Det går alltid bra att skriva ut med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion.

Mina sidor

Mina sidor ger möjlighet att som inloggad nå speciella e-tjänster för företag, organisationer och samarbetspartners. De e-tjänster som finns berör ackreditering och reglerad mätteknik. Här kan kontaktpersoner och experter som finns registrerade hos Swedac skapa konto och logga in för att kunna rapportera förändringar och agera i bedömningsärenden. Fler e-tjänster kommer att utvecklas.

Juridisk information

Upphovsrätt

Texter publicerade på swedac.se får citeras om du anger källan. Bilder och andra illustrationer omfattas av copyrightbestämmelser och får därför inte kopieras och användas utan tillstånd.

Användningen av Swedacs ackrediteringsmärke är strikt reglerad, se Swedacs föreskrifter, STAFS 2020:1.

Länkningspolicy

Länka gärna till swedac.se men vi ser helst att:

  • länken till swedac.se anges på ett neutralt sätt
  • vår logotyp inte används för att länka till vår webbplats (syftet är att undvika osäkerhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad)
  • samt att webbplatsen swedac.se öppnas i ett nytt fönster

Synpunkter/felanmälan

Vi är tacksamma om du rapporterar eventuella fel som du stöter på. Vi tar också gärna emot övriga synpunkter på webbplatsen. Enklast är att använda kontaktformuläret som du hittar här.