Hoppa till innehållet
Tjänster

När produkter ska släppas ut på marknaden är det tillverkaren som bär ansvar för att produkten uppfyller alla relevanta krav i lagstiftningen. För många produkter måste tillverkaren ta hjälp av en oberoende tredje part - ett så kallat anmält eller utsett organ – för att hjälpa till med bedömningen av produkten.

Anmälda organ är oberoende företag som bistår och övervakar tillverkarnas arbete med att verifiera att produkterna uppfyller EU:s regelverk. Som anmälande myndighet ansvarar Swedac för att bedöma och anmäla dessa till Europeiska kommissionen.

Utsedda organ är företag som provar och certifierar produkter enligt de avtal om ömsesidigt erkännande som EU har tecknat med länder utanför EU.

Bedömningen av om ett företag uppfyller kraven för att få vara ett anmält eller utsett organ utförs av ackrediteringsavdelningen på Swedac på uppdrag av den anmälande myndigheten. Rollen som anmälande myndighet är avskild från Swedacs roll som ackrediteringsorgan. Det innebär att vi som arbetar på den anmälande myndigheten inte är involverade i de beslut som ackrediteringsavdelningen på Swedac fattar om de företag som vill vara anmälda eller utsedda organ.