Hoppa till innehållet
Om Swedac

Swedacs verksamhet omfattar 110 fast anställda och 200 konsultanställda som arbetar över hela landet. Kontoret är lokaliserat i Borås.

Arbeta på Swedac

På myndigheten arbetar bland annat ingenjörer med olika inriktningar; naturvetare, statsvetare, ekonomer, jurister och administratörer.

Swedac gör regelbundet medarbetarundersökningar och får goda resultat gällande NMI, nöjd medarbetarindex. Sjukfrånvaron på myndigheten är låg och personalomsättningen ligger på en bra nivå.

Swedac har ett stort nationellt och internationellt kontaktnät som medarbetare i olika omfattning kommer i kontakt med. För många medarbetare innebär arbetet resor för att delta i nationella och internationella arbetsgrupper och internationella uppdrag.