Swedac har cirka 120 anställda. Merparten finns på huvudkontoret i Borås. Efter regeringens beslut början av 2018 om avveckling av Stockholmskontoret sker en successiv neddragning av personalen där, för att stängas helt sista april 2019.

Arbeta på Swedac

På myndigheten arbetar bland annat ingenjörer med olika inriktningar; naturvetare, statsvetare, ekonomer, jurister och administratörer.

Swedac gör regelbundet medarbetarundersökningar och får goda resultat gällande NMI, nöjd medarbetarindex. Sjukfrånvaron på myndigheten är låg och personalomsättningen ligger på en bra nivå.

Swedac har ett stort nationellt och internationellt kontaktnät som medarbetare i olika omfattning kommer i kontakt med. För många medarbetare innebär arbetet resor för att delta i nationella och internationella arbetsgrupper och internationella uppdrag.