Swedac är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att generaldirektören formellt ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet.

Ledningsformen med enrådighetsmyndighet ska tillgodose regeringens behov av en stark och mer direkt styrning av myndigheten och snabba upp genomförandet av politiska beslut.

Vid sin sida har generaldirektören ett insynsråd som ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Swedac har cirka 120 anställda. Merparten finns på huvudkontoret i Borås.

Efter regeringens beslut början av 2018 om avveckling av Stockholmskontoret sker en successiv neddragning av personalen där, för att stängas helt 8 mars 2019.