Hoppa till innehållet
Om Swedac

Swedac är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att generaldirektören formellt ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet.

Ledningsformen med enrådighetsmyndighet ska tillgodose regeringens behov av en stark och mer direkt styrning av myndigheten och snabba upp genomförandet av politiska beslut.

Vid sin sida har generaldirektören ett insynsråd som ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Swedacs verksamhet omfattar 120 fast anställda och 270 konsultanställda som arbetar över hela landet. Kontoret är lokaliserat i Borås.