Swedac är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att generaldirektören formellt ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet.

Ledningsformen med enrådighetsmyndighet ska tillgodose regeringens behov av en stark och mer direkt styrning av myndigheten och snabba upp genomförandet av politiska beslut.

Vid sin sida har generaldirektören ett insynsråd som ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Swedac har cirka 120 anställda. Omkring 80 personer arbetar på huvudkontoret i Borås och ett 40-tal på kontoret i Stockholm.