• Att inte följa upp upphandlingar kan gynna oseriösa aktörer

  Drygt hälften av kommunerna i Stockholms län saknar en skriftlig rutin för att säkerställa att alla krav efterlevs vid en upphandling. Det visar en undersökning som LO-distriktet i Stockholms län genomför varje år. Samtidigt har uppföljning av upphandlingar blivit en het fråga. Swedac menar att ackrediterad provning, kontroll eller certifiering kan förenkla uppföljningen av en upphandling.

 • Ny rapport om hur svensk export kan främjas

  Idag överlämnar Swedac rapporten "Starkare Sverige med öppna system" till regeringen. I uppdraget har Swedac tagit fram underlag för hur svensk export kan främjas genom ackreditering och standardisering.

 • Så påverkas kunderna av Swedacs omlokalisering

  Regeringen har beslutat att hela Swedacs verksamhet ska koncentreras till Borås. För Swedacs dagliga verksamhet innebär det att det kan bli aktuellt med ombokningar för ett mindre antal av Swedacs kunder.

 • Upphandlingar kan förenklas med ackreditering

  Om en upphandling omfattar ett område som kan ackrediteras eller certifieras av ett ackrediterat certifieringsorgan kan upphandlaren ställa krav på verksamheten som lämnar anbud. Detta förenklar den upphandlande myndighetens förarbete.

 • Sök jobb på Swedac!

  Swedac ska utöka verksamheten i Borås och söker därför flera nya medarbetare som vill vara med och skapa tillit i vardagen.

 • Så fungerar ackreditering

  Hur fungerar egentligen ackreditering? Vad är skillnaden mellan ackreditering och certifiering? Varför ska man ackreditera sig?

 • Swedacs rapport om brexit

  På regeringens uppdrag har Swedac analyserat hur det brittiska utträdet ur EU kommer att påverka svensk handel.

Swedac söker kompetens och experter för teknisk bedömning

Swedac har stor efterfrågan på experter som kan granska specifika uppgifter i samband med ackreditering. Den som är intresserad av att arbeta som teknisk bedömare kan lämna in en intresseanmälan till Swedac.
Fordonsbesiktning och ackrediterade bilverkstäder

Fordonsbesiktning och ackrediterade bilverkstäder

Fordon som används på Sveriges vägar ska besiktas. De företag som vill arbeta med fordonsbesiktning måste vara ackrediterade av Swedac. Genom ackreditering säkras kompetens hos teknikerna såväl som företagets utrustning och rutiner.