• Tillförlitlig radonmätning med ackrediterade företag

  För att minska hälsoproblemen kopplat till radon i bostäder har regeringen beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Ett ackrediterat företag utför radonmätning efter aktuella standarder.

 • Intresse för att arbeta inom Ceta-avtalet

  Handelsavtalet Ceta mellan EU och Kanada har provisoriskt trätt i kraft vilket innebär att tullavgifter mellan länderna försvinner och dubbla produktprovningar undviks. Bland de som visat intresse för att arbeta med produktprovningar inom avtalet finns ett antal svenska ackrediterade organ.

 • ”Swedac har ett viktigt samhällsuppdrag”

  Målinriktad, uthållig och ganska lyhörd. Det är ord som Swedacs nya generaldirektör Ulf Hammarström använder för att beskriva sig själv. Han ser som sin viktigaste uppgift att leda förnyelsen av myndigheten och få en balanserad ekonomi i samband med omlokaliseringen till Borås.

 • Swedac slutför utbildningar med Arabförbundet

  Swedac har under de två senaste åren bedrivit två parallella utbildningar för Arabförbundet som syftar till att öka den interregionala handeln och främja den ekonomiska utvecklingen. Utbildningarna som syftar till att undanröja handelshinder och främja handel med livsmedelsvaror och andra produkter har nu slutförts.

Swedac söker kompetens och experter för teknisk bedömning

Swedac har stor efterfrågan på experter som kan granska specifika uppgifter i samband med ackreditering. Den som är intresserad av att arbeta som teknisk bedömare kan lämna in en intresseanmälan till Swedac.
Fordonsbesiktning och ackrediterade bilverkstäder

Fordonsbesiktning och ackrediterade bilverkstäder

Fordon som används på Sveriges vägar ska besiktas. De företag som vill arbeta med fordonsbesiktning måste vara ackrediterade av Swedac. Genom ackreditering säkras kompetens hos teknikerna såväl som företagets utrustning och rutiner.