• 15 September 2018 är sista datum för övergångsperioden av ISO 9001 och 14001

  International Accreditation Forum (IAF) och International Organization for Standardization (ISO) har publicerat en kommuniké för att uppmärksamma att det den 15 september 2017 är ett år kvar till dess att samtliga certifierade organisationer inom kvalitetsledningssystem (ISO 9001) och miljöledningssystem (ISO 14001) ska ha blivit omcertifierade enligt de nya utgåvorna av standarderna.

 • Kvalitet inom välfärd kan säkras via ackreditering

  Tidigare i år lämnade Välfärdsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. I ett remissvar har nu Swedac lämnat sin syn på utredningens förslag. Swedac håller inte med om förslaget utan ser möjligheter att mäta och följa upp kvalitet i välfärden.

 • Utredare föreslår ny lag för marknadskontroll

  Regeringens utredare Annika Brickman överlämnade idag betänkandet Marknadskontrollmyndigheter - befogenheter och sanktionsmöjligheter till regeringen. Swedac har medverkat i utredningens expertgrupp.

 • Testbäddar på GD-bloggen

  Peter Strömbäck bloggar om hur ackreditering kan stärka testbäddars kvalitet och konkurrenskraft.

 • Så fungerar ackreditering

  Hur fungerar egentligen ackreditering? Vad är skillnaden mellan ackreditering och certifiering? Varför ska man ackreditera sig?

 • Swedac Magasin: Vatten

  Framtida hot mot vatten, kontrollinstanser och trygga bad - vatten i fokus i andra numret av Swedac Magasin 2017.

Swedac söker kompetens och experter för teknisk bedömning

Swedac har stor efterfrågan på experter som kan granska specifika uppgifter i samband med ackreditering. Den som är intresserad av att arbeta som teknisk bedömare kan lämna in en intresseanmälan till Swedac.
Fordonsbesiktning och ackrediterade bilverkstäder

Fordonsbesiktning och ackrediterade bilverkstäder

Fordon som används på Sveriges vägar ska besiktas. De företag som vill arbeta med fordonsbesiktning måste vara ackrediterade av Swedac. Genom ackreditering säkras kompetens hos teknikerna såväl som företagets utrustning och rutiner.