Hoppa till innehållet
Medarbetare

Spännande juridik i statens tjänst

Från bilbesiktning och remisser om förbud mot miniatyrschampoflaskor - till att stötta Regeringskansliet under Sveriges ordförandeskap i EU.
Att vara jurist på Swedac ger inblick i vitt skilda världar.

Shilan Artousi, jurist på Swedac.

Shilan Artoushi

36 år, uppvuxen utanför Lund.
Bor: I Göteborg.
Bakgrund: Läste till jurist i Lund och har efter notarietjänstgöring arbetat som biträdande jurist på humanjuridisk byrå och som processförare på Migrationsverket. Sedan hösten 2021 på Swedac.

 

Ellen Marinder, jurist på Swedac.

Ellen Marinder

28 år, uppvuxen i småländska Rydaholm.
Bor: I byn Lida utanför Vårgårda.
Bakgrund: Läste till jurist i Göteborg och har efter det arbetat på Inspektionen för socialförsäkringen, i Borås Stad och på Försäkringskassan. Sedan ett år på Swedac.

 

Josefine Larsson, jurist på Swedac.

Josefine Larsson

43 år, uppvuxen i Borås
Bor: I fiskeläget Glommen utanför Falkenberg.
Bakgrund: Läste juridik i Jönköping och arbetade därefter till en början hos konkursförvaltare och sen i 12 år på Skatteverket med bland annat internationell beskattning, och borgenärsfrågor. Sedan sommaren 2018 på Swedac.

Att jobba som jurist på myndigheten Swedac är ett omväxlande uppdrag.
– Ja, man kan jobba med många olika frågor på samma dag, säger Ellen Marinder, som just firat ett år på arbetsplatsen.
– Det kan till exempel vara att svara på remisser, ge intern juridisk vägledning eller hantera överklaganden, säger Josefine Larsson, som är den av avdelningens jurister som arbetat där längst.

Liksom många andra arbetsplatser efter pandemin tillämpar Swedac flexibilitet när det gäller distansarbete. Men onsdagar och torsdagar är oftast alla fem juristerna på plats i Borås. Med allt vad det innebär av att träffa och samverka med sina kollegor  och  äta lunch ihop. Kunna prata med varandra över skrivbordsskärmarna i det gemensamma arbetsrummet och att dryfta jobbets utmaningar över ett och samma mötesbord.

Just den rika variationen i arbetet är trion överens om är en viktig del av jobbet. Liksom samarbetet med såväl varandra som med kollegor med specifik kompetens inom helt andra avdelningar på myndigheten. Sådant som gör att man lär sig exempelvis hur mycket rost det får lov att vara på en bil för att den ska bli godkänd i besiktningen.

Den internationella utblicken är en annan förmån i arbetet. Josefine Larsson och Shilan Artoushi sitter just nu som experter i varsin arbetsgrupp för att stötta Regeringskansliet vid förhandlingar om nya EU-rättsakter om ekodesign respektive krisinstrument.
– Vi var också nyligen med i en grupp där jurister vid de nationella ackrediteringsorganen i Belgien, Tyskland, Polen och Portugal tillsammans skulle tolka en dom från EU-domstolen och vad den innebar för ackrediteringsorgan inom Europa, väldigt spännande!

Att Swedac är en myndighet innebär att du är statstjänsteman och behöver förhålla dig till statens värdegrund om exempelvis oberoende och legalitet, om offentlighetsprincipen och sekretess.
– Som statstjänstemän behöver vi se till att verksamheten är effektiv, att de som kommer i kontakt med oss får den service som de behöver och att allt vi gör har stöd i lagstiftning.

Även om de ibland möter föreställningen att jurister är tråkiga, så har gänget på Swedac en arbetsmiljö de i högsta grad tycker är rolig och dynamisk. Allt annat än tråkig.
Här innebär uppdraget att man har en viktig roll i att styra rätt och säkerställa att lagar och regler följs, samtidigt som man möter och lär sig övriga kärnverksamhetens utmaningar. Allt i en spännande mix.

 Även om arbetet oftast är väldigt självständigt så är det en stor fördel att ingå i en grupp.
– Behöver man bolla frågor finns alltid någon att bolla med och ta hjälp av.

På frågan vad som är unikt och bra med att jobba som jurist på Swedac har Josefine, Shilan och Ellen flera synpunkter.
– Som jurist på Swedac får man inte bara arbeta med svenska lagar, förordningar och föreskrifter utan även med EU-lagstiftning, standarder och internationella överenskommelser. Det finns möjligheter till internationella samarbeten och projekt som ger en bred och mångsidig erfarenhet. Att arbeta på en liten myndighet innebär även att man som jurist får arbeta med alla möjliga olika frågor som kan dyka upp, vilket ger en spännande och varierande arbetsdag, säger Shilan Artoushi
– Arbetet på Swedac har öppnat mina ögon för att vi har ett tydligt samhällsuppdrag som handlar om att öka trygghet och tillit i samhället. Och jag som gammal naturvetare får äntligen kombinera juridiken med tekniska och naturvetenskapliga inslag säger Josefine Larsson.
– Swedacs uppdrag är verkligen viktigt och det är roligt att få vara en del av det. Och att få vara del av en bra grupp, lägger Ellen Marinder till.