Hoppa till innehållet
Om Swedac

De flesta av Swedacs beslut går att överklaga av den som beslutet går emot. Det gäller till exempel beslut om återkallelse av ackreditering eller förbud vid vite att använda viss mätutrustning. När Swedac har fattat ett beslut som är möjligt att överklaga, informerar Swedac samtidigt den som berörs om hur man överklagar.