Ackrediteringskommittén utövar insyn i ackrediteringsverksamheten och fungerar som ett stöd för avdelningschefen för ackreditering (AC AVA).

Swedacs ackrediteringskommitté skall bestå av en bred representation av berörda intressenter såväl från branscher som kategori av intressent (föreskrivande myndighet, kontrollordningsägare, ackrediterade organ (direkt eller via branschorganisation).

Ledamöter i Swedacs ackrediteringskommitté är:

Åsa Björkenor, Unilabs
Göran Grén, Svenskt Näringsliv
Peter Hartzell, SIS
Magnus Holmgren, Eurolab
Pär Iggström, Intertek
Anders Johansson, SWETIC
Mona Lauermann Orheden, Svensk Butiksstandard
Arne Lund, ledamot
Ove Sundin, Arbetsmiljöverket
Christer Vestin, Transportstyrelsen
Swedacs chef för Ackrediteringsavdelningen