Hoppa till innehållet
Om Swedac

Ackrediteringskommittén utövar insyn i ackrediteringsverksamheten och fungerar som ett stöd för avdelningschefen för ackreditering (AC AVA).

Swedacs ackrediteringskommitté skall bestå av en bred representation av berörda intressenter såväl från branscher som kategori av intressent (föreskrivande myndighet, kontrollordningsägare, ackrediterade organ (direkt eller via branschorganisation)).

Ledamöter i Swedacs ackrediteringskommitté är:

Kristina Hallman, ordförande, Swedacs avdelningschef för ackreditering
Martina Gustafsson, sekreterare
Ewa Lassén, Region Västerbotten
Joel Jansson, Teknikföretagen
Peter Hartzell, SIS
Magnus Holmgren, Eurolab
Pär Iggström, Intertek
Anders Johansson, SWETIC
Mona Lauermann Orheden, Svensk Dagligvaruhandel
Arne Lund, ledamot (Swedac)
Ove Sundin, Arbetsmiljöverket
Mats Nygren, Transportstyrelsen