Hoppa till innehållet
Om Swedac

Ackrediteringskommittén utövar insyn i ackrediteringsverksamheten och fungerar som ett stöd för avdelningschefen för ackreditering (AC AVA).

Swedacs ackrediteringskommitté skall bestå av en bred representation av berörda intressenter såväl från branscher som kategori av intressent (föreskrivande myndighet, kontrollordningsägare, ackrediterade organ (direkt eller via branschorganisation)).

Ledamöter i Swedacs ackrediteringskommitté är:

Stina Benderix, ordförande, Swedacs avdelningschef för ackreditering
Maria Pretorius, sekreterare (Swedac)
Ewa Lassén, Region Västerbotten
Joel Jonsson, Teknikföretagen
Bengt Rydstedt, SIS
Magnus Holmgren, Eurolab
Henrik Wikström, Intertek
Maria Karlman, SWETIC
Mona Lauermann Orheden, Svensk Dagligvaruhandel
Ove Sundin, Arbetsmiljöverket
Mats Nygren, Transportstyrelsen
Kristina Hallman, ledamot (Swedac)