Hoppa till innehållet
Om Swedac

Tekniska bedömare spelar en viktig roll i Swedacs ackrediteringsarbete. Myndigheten utför ackreditering inom många olika områden. Swedacs bedömningsledare är experter på ackrediteringsprocessen och arbetar i team med tekniska bedömare som bidrar med ämneskompetens.

Bli teknisk bedömare

Som teknisk bedömare ingår man i ett bedömarlag och granskar specifika uppgifter i samband med ackreditering. Arbetet sker på konsultbasis och omfattar oftast ett antal uppdrag varje år.

Under avtalstiden får en teknisk bedömare inte åta sig uppdrag som kan ifrågasätta opartiskheten. Därför måste bedömaren rapportera alla sina övriga uppdrag till Swedac.

Swedac rekryterar normalt tekniska bedömare genom offentlig upphandling.

Inom vissa expertområden är efterfrågan så stor att det kan uppstå behov av tekniska bedömare mellan upphandlingstillfällena. Därför finns möjligheten att lämna in en intresseanmälan till Swedac mellan upphandlingstillfällena.

Krav på en teknisk bedömare:

  • Flera års erfarenhet inom det aktuella området. Som erfarenhet räknas bland annat industriell verksamhet, specialiserat laboratoriearbete och certifierings- eller besiktningsverksamhet inom relevanta sakområden.
  • Kompetens om metoder, analyser, kontroller samt kunskap om de krav som ställs inom områden som den tekniske bedömaren ska verka inom.
  • Goda kunskaper i det språk som bedömningen kräver, både i tal och i skrift. Aktuella språk är svenska och i vissa fall engelska.
  • Godkänd som teknisk bedömare av Swedac eller annat ackrediteringsorgan, alternativt att man förbinder sig att genomgå Swedacs bedömarutbildning och kompetensprogram vid nästa tillgängliga kurstillfälle.

Utöver detta är allmän erfarenhet av revision av kvalitetssystem och kännedom om ISO 9001 värdefull.

Myndigheten utför ackreditering inom många olika områden, de är listade under ämnesområden.

Vill du läsa mer om hur det är att arbeta som teknisk bedömare?

Vi har pratat med några av våra tekniska bedömare. Läs mer om dem och deras rollar här:

Från vänster: Elisabeth Hallin-Bergvall – enhetschef miljö och hälsa på Swedac, Agneta Wikman – teknisk bedömare inom medicin och Arieh Cohen – teknisk bedömare inom medicin.

För mer information, kontakta Swedacs växel, 0771-99 09 00 eller skicka e-post till registrator@swedac.se.