Hoppa till innehållet
Om Swedac

Swedac utför ackreditering inom olika områden. I många fall i bedömningsarbetet använder myndigheten externa experter/tekniska bedömare med specifik kompetens.

Bli teknisk bedömare

Som teknisk bedömare ingår man i ett bedömarlag och granskar specifika uppgifter i samband med ackreditering. Arbetet sker på konsultbasis och omfattar oftast ett antal uppdrag varje år.

Under avtalstiden får en teknisk bedömare inte åta sig uppdrag som kan ifrågasätta opartiskheten. Därför måste bedömaren rapportera alla sina övriga uppdrag till Swedac.

Swedac rekryterar normalt tekniska bedömare genom offentlig upphandling.

Inom vissa expertområden är dock efterfrågan så stor att det kan uppstå behov av tekniska bedömare mellan upphandlingstillfällena. Den som är intresserad av att arbeta som teknisk bedömare kan lämna in en intresseanmälan till Swedac.

Swedac söker: Passionerade kontrollanter inom följande områden och kompetenser:

Medicin

Blir du glad av en bra bild över ventriklarna? Eller entusiastisk inför möjligheterna med morfologisk diagnostik? Då kan du vara exakt den Swedac söker. Myndigheten har just nu stort behov av tekniska bedömare med medicinsk kompetens.

Hösten 2020 är det särskilt stor brist på tekniska bedömare som är experter inom genetik, immunologi och andra medicinska områden. För den tekniska bedömaren inom medicin innebär uppdraget att få inblick i de senaste teknikerna och metoderna som används på Sveriges medicinska laboratorier. Man blir också en viktig länk i Sveriges kvalitetssystem.

 • Virolog (läkare)
 • Immunolog (läkare)
 • Genetiker (läkare)
 • Molekylärbiolog/genetiker för Microarrayer
 • Sjukhusfysiker
 • Radiolog (läkare)
 • Patolog (läkare samt biomedicinsk analytiker)
 • Bakteriolog (läkare)

Miljö & Livsmedel

 • Plankton/bottenfaunaanalys, fiske, fältprovtagning (biolog)
 • Primärproduktion växtodling och djurhållning i kombination (agronom eller motsvarande)
 • Växtodling friland och växthusodling i kombination med klimat/miljö (agronom eller motsvarande)
 • Mikrobiolog med inriktning vatten och livsmedel

 

Är du intresserad av att bli teknisk bedömare anmäler du dig här.

Krav på en teknisk bedömare:

 • Flera års erfarenhet inom det aktuella området. Som erfarenhet räknas bland annat industriell verksamhet, specialiserat laboratoriearbete och certifierings- eller besiktningsverksamhet inom relevanta sakområden.
 • Kompetens om metoder, analyser, kontroller samt kunskap om de krav som ställs inom områden som den tekniske bedömaren ska verka inom.
 • Goda kunskaper i det språk som bedömningen kräver, både i tal och i skrift. Aktuella språk är svenska och i vissa fall engelska.
 • Godkänd som teknisk bedömare av Swedac eller annat ackrediteringsorgan, alternativt att man förbinder sig att genomgå Swedacs bedömarutbildning och kompetensprogram vid nästa tillgängliga kurstillfälle.

Utöver detta är allmän erfarenhet av revision av kvalitetssystem och kännedom om ISO 9001 värdefull.

Vill du läsa mer om hur det är att arbeta som teknisk bedömare? Vi har pratat med Helen Nyman – enhetschef miljö och hälsa på Swedac, Agneta Wikman – teknisk bedömare inom medicin med transfusionsmedicin som expertkunskap samt Arieh Cohen – teknisk bedömare inom medicin.

För mer information, kontakta Swedacs växel, 0771-99 09 00 eller skicka e-post till registrator@swedac.se.