Hoppa till innehållet
Tjänster

I de avtal som EU har tecknat med länder utanför EU anges inom vilka produktområden som avtalet gäller. Områdena är olika beroende på vilket land som avtalet är tecknat med.

Australien

(Avtal om ömsesidigt erkännande (MRA))

Områden där Swedac är anmälande myndighet:

 • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
 • Fordonskomponenter
 • Lågspänningsutrustning
 • Maskiner*
 • Teleterminalutrustning
 • Tryckbärande anordningar

Områden där Läkemedelsverket är anmälande myndighet:

 • God tillverkningssed i fråga om läkemedel (GMP)
 • Medicintekniska produkter

Israel

(Avtal om ömsesidigt erkännande (MRA))

Swedac är inte anmälande myndighet för något område.

Områden där Läkemedelsverket är anmälande myndighet:

 • God laboratoriesed (GLP) i fråga om kemikalier

Japan

(Avtal om ömsesidigt erkännande (MRA))

Områden där Swedac är anmälande myndighet:

 • Teleterminalutrustning och radioutrustning
 • Elektriska produkter
 • God laboratoriesed (GLP) i fråga om kemikalier

Områden där Läkemedelsverket är anmälande myndighet:

 • God tillverkningssed i fråga om läkemedel (GMP)

Kanada

(Övergripande avtal om ekonomi och handel (CETA))

Områden där Swedac är anmälande myndighet:

 • Buller från utomhusutrustning
 • Byggprodukter
 • Fritidsbåtar
 • Leksaker
 • Maskiner
 • Mätinstrument
 • Elektrisk och elektronisk utrustning*
 • Radio- och telekommunikationsutrustning*
 • Utrustning och system i explosionsfarliga omgivningar
 • Värmepannor

Nya Zeeland

(Avtal om ömsesidigt erkännande (MRA))

Områden där Swedac är anmälande myndighet:

 • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
 • Fordonskomponenter
 • Lågspänningsutrustning
 • Maskiner*
 • Teleterminalutrustning
 • Tryckbärande anordningar

Områden där Läkemedelsverket är anmälande myndighet:

 • God tillverkningssed i fråga om läkemedel (GMP)
 • Medicintekniska produkter

Schweiz

(Avtal om ömsesidigt erkännande (MRA))

Områden där Swedac är anmälande myndighet:

 • Byggprodukter
 • Elektrisk utrustning och elektromagnetisk kompatibilitet
 • Gasapparater (Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen)
 • God laboratoriesed (GLP)
 • Jordbruks- och skogstraktorer
 • Leksaker
 • Maskiner
 • Motorfordon
 • Mätinstrument
 • Personlig skyddsutrustning
 • Telekommunikationsutrustning
 • Tryckkärl
 • Utrustning och system i explosionsfarliga omgivningar

Områden där Läkemedelsverket är anmälande myndighet:

 • God tillverkningssed i fråga om läkemedel (GMP)
 • Medicintekniska produkter (Medical devices)

Sydkorea

(Frihandelsavtal (FTA))

Områden där Swedac är anmälande myndighet:

 • Elektromagnetisk kompabilitet (EMC)*

*För detta område finns idag utsedda organ i Sverige.

USA

(Avtal om ömsesidigt erkännande (MRA))

Områden där Swedac är anmälande myndighet:

 • Elektrisk säkerhet
 • Elektromagnetisk kompabilitet (EMC)*
 • Fritidsbåtar
 • Telekommunikationsutrustning*

Områden där Läkemedelsverket är anmälande myndighet:

 • God tillverkningssed i fråga om läkemedel (GMP)
 • Medicinsk utrustning

 

* För detta område finns idag utsedda organ i Sverige.