Hoppa till innehållet
Tjänster

I de avtal som EU har tecknat med länder utanför EU anges inom vilka produktområden som avtalet gäller. Områdena är olika beroende på vilket land som avtalet är tecknat med.

Kanada

(Övergripande avtal om ekonomi och handel (CETA))

Områden där Swedac är anmälande myndighet:

 • Buller från utomhusutrustning
 • Byggprodukter
 • Fritidsbåtar
 • Leksaker
 • Maskiner
 • Mätinstrument
 • Elektrisk och elektronisk utrustning*
 • Radio- och telekommunikationsutrustning*
 • Utrustning och system i explosionsfarliga omgivningar
 • Värmepannor

USA

(Avtal om ömsesidigt erkännande (MRA))

Områden där Swedac är anmälande myndighet:

 • Elektrisk säkerhet
 • Elektromagnetisk kompabilitet (EMC)*
 • Fritidsbåtar
 • Telekommunikationsutrustning*

Områden där Läkemedelsverket är anmälande myndighet:

 • God tillverkningssed i fråga om läkemedel (GMP)
 • Medicinsk utrustning

Australien/Nya Zeeland

(Avtal om ömsesidigt erkännande (MRA))

Områden där Swedac är anmälande myndighet:

 • Elektromagnetisk kompabilitet (EMC)
 • Fordonskomponenter
 • Lågspänningsutrustning
 • Maskiner*
 • Teleterminalutrustning
 • Tryckbärande anordningar

Områden där Läkemedelsverket är anmälande myndighet:

 • God tillverkningssed i fråga om läkemedel (GMP)
 • Medicintekniska produkter

Schweiz

(Avtal om ömsesidigt erkännande (MRA))

Områden där Swedac är anmälande myndighet:

 • Byggprodukter
 • Elektrisk utrustning och elektromagnetisk kompabilitet
 • Gasapparater (Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen)
 • God laboratoriesed (GLP)
 • Jordbruks- och skogstraktorer
 • Leksaker
 • Maskiner
 • Motorfordon
 • Mätinstrument
 • Personlig skyddsutrustning
 • Telekommunikationsutrustning
 • Tryckkärl
 • Utrustning och system i explosionsfarliga omgivningar

Områden där Läkemedelsverket är anmälande myndighet:

 • God tillverkningssed i fråga om läkemedel (GMP)
 • Medicintekniska produkter (Medical devices)

Sydkorea

(Frihandelsavtal (FTA))

Områden där Swedac är anmälande myndighet:

 • Elektromagnetisk kompabilitet (EMC)*

*För detta område finns idag utsedda organ i Sverige.