Hoppa till innehållet
Tjänster

Ekonomiska aktörer ansvarar för att en produkt är säker och uppfyller lagstiftningens krav då en produkt placeras på marknaden.

Produktregler och märkning

Företagare har alltid ett ansvar för att de produkter de erbjuder är säkra och uppfyller lagstiftningens krav. I regelverket delas verksamhetsutövare in i fyra grupper: tillverkare, tillverkarens representant, importör och distributör. Dessa är så kallade ekonomiska aktörer och har sina egna roller när det gäller att säkerställa att produkter överensstämmer med kraven. De olika aktörernas ansvar beskrivs i detalj i respektive lagstiftning.

Du kan hitta mer information om olika produktbestämmelser i EU-kommissionens ”Blue Guide”.

Produktkravsguiden: Guide hitta rätt lagstiftning

En stor del av gällande produktregler har sitt ursprung i EU-direktiv och förordningar som genomförs i svensk lagstiftning, såsom lagar, förordningar och föreskrifter.

De flesta produktreglerna inom EU är harmoniserade. Det betyder att samma regler gäller inom alla EU-länder. Regler tillämpas utifrån olika produktområden, som till exempel leksaker, eller genom de produktegenskaper produkten har som till exempel elektromagnetisk kompatibilitet.

I lagstiftningen framgår bland annat vilka hälso- och säkerhetskrav produkten ska uppfylla och hur tillverkaren ska låta kontrollera sin produkt för att säkerställa att den uppfyller dessa krav. Ibland krävs att den tekniska kontrollen sker hos ett oberoende bedömningsorgan, men ofta räcker det att tillverkaren själv intygar att produkten uppfyller gällande krav.

Med hjälp av sökverktyget Produktkravsguiden kan ni identifiera lagar och förordningar som gäller för EU-harmoniserade produkter och även vilken svensk myndighet som ansvarar för marknadskontrollen av produkterna.

CE-märkning

CE-märkning som består av bokstäverna CE och är svart mot vit bakgrund
CE-märket

CE-märket är tillverkarens försäkran att produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på den utifrån relevanta EU-direktiv. Genom att fästa CE-märket på en produkt deklarerar tillverkaren att den överensstämmer med alla lagkrav för CE-märkning.

Observera att det inte är alla produkter som ska eller får CE-märkas. Först måste man fastställa om något EU-direktiv gäller för produkten. Ni kan söka efter relevant EU-direktiv i produktkravsguiden eller på Kommissionens hemsida.