Hoppa till innehållet
Tjänster

Ansöka om anmälan

Ni som vill bli anmält organ behöver fylla i en ansökan till den anmälande myndigheten. Ansökningsblanketten hittar ni här: Ansökan om att bli anmält organ. Blanketten mejlas till notifying-authority@swedac.se.
Som bilaga till ansökan behöver ni skicka med ett beslut om ackreditering i anmälningssyfte. Om ni har en flexibel ackreditering i anmälningssyfte ska ni också bifoga er förteckning över de tekniska specifikationerna.
Information om ansökan om ackreditering hittar du här: Ansök om ackreditering.

Besluta om anmälan

Den anmälande myndigheten fattar beslut om anmälan.

Anmäla till Europeiska kommissionen och de andra medlemsstaterna

När den anmälande myndigheten har fattat beslut om anmälan anmäler vi företaget till EU-kommissionen. Kommissionen bekräftar och meddelar i sin tur anmälan till de övriga medlemsstaterna. Kommissionens handläggningstid är normalt inte längre än tre veckor.

Beslutet skickas till företaget som har ansökt

Beslutet om anmälan skickas från den anmälande myndigheten till företaget som har ansökt efter att anmälan har godkänts av EU-kommissionen. En kopia på beslutet skickas också för kännedom till den ansvarige myndigheten samt utrikesdepartementet.

Det är först när en anmälan är publicerad i SMCS portal (tidigare Nando) som företaget får arbeta som anmält organ.